Här finner du en skeptisk guide till ett antal viktiga ämnen och begrepp inom föreningens intresseområden.

123

1023-kampanjen*)
11:e sept­ember
5G*)

A

Abra­kadabra**)
Akupressur*)
Akupunktur
Alternativ­medicin
Amulett**)
Anden i glaset (Ouija-bräden)*)
Andrew Wakefield*)
Anekdotisk bevisföring
Anekdotisk bevisföring*)
Anomal­istisk psyko­logi*)
Ansiktet på Mars**)
Antroposofi
Antropo­sofiska behand­lingar*)
Antropo­sofisk medicin**)
Apiterapi*)
Apoka­lypsen*)
Argument­ations­fel
Argument­ations­fel*)
Argu­mentum ad ignoran­tiam**)
Astrologi
Astrologi**)
Atlantis
Auktoritets­argument
Aura
Ayurveda

B

Bekräftelse­bias*)
Bermuda­triangeln
Bevis­börda, omvänd*)
Bibelkoden
Biody­namiskt jord­bruk*)
Birds Aren’t Real” *)
Bistingterapi, se Apiterapi*)
Blindad studie
Bluff­behand­lingar*)
Bortförande av utom­jordingar**)
Bort­trängda minnen
British Doctors Study*)
Burzynski-kliniken*)
the By­stander effect, se Åskådar­effekten*)

C

Chakran*)
Chi**)
Chupacabra*)
Cold reading
Cold reading*)
Cottingley Fairies*)
Covid-19
Currylinjer

D

Debunkning / debunking
Deepak Chopra, se Ordsallad*)
Den stora homeopati­skandalen*)
Detox*)
Distraktions­blindhet**)
Djatlov­passet, incidenten vid*)
Dogon och Sirius**)
Dunning–Kruger-effekten*)

E

ECSO*)
Elöver­känslighet
ESP*)
Emily Rosa*)
Estonia­kata­strofen
EU direktiv 2001/83/CE*)
European Skeptics Congress*)
Evidens
Evighets­maskin
Evighet­smaskin**)
EVP (Electronic Voice Phenomenon)*)

F

Faciliterad kommun­ikation*)
Faktoid
Fantom­tidsteori*)
Fekal­magnet­ism*)
Feng shui**)
Finland finns inte*)
Flogiston­teorin*)
Flygande tefat**)
Folkvett*)
Forntida astronauter**)
Forsknings­fusk
Fraktal felaktighet**)
Frenologi*)
För­historisk hög­teknologi
Förintelse­förnekelse
Förändrings­blindhet**)

*) Blogginlägg i vår Skeptisk måndag-serie.
**) Översatt artikel från The Skeptic’s Dictionary av Robert Todd Carroll.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.