Här finner du en skeptisk guide till ett antal viktiga ämnen och begrepp inom föreningens intresseområden.

123

1023-kampanjen*)

11:e sept­ember

5G*)

A

Abra­kadabra**)

Akupressur*)

Akupunktur

Alternativ­medicin

Amulett**)

Anden i glaset (Ouija-bräden)*)

Andrew Wakefield*)

Anekdotisk bevisföring

Anekdotisk bevisföring*)

Anomal­istisk psyko­logi*)

Ansiktet på Mars**)

Antroposofi

Antropo­sofiska behand­lingar*)

Antropo­sofisk medicin**)

Apiterapi*)

Apoka­lypsen*)

Argument­ations­fel

Argument­ations­fel*)

Argu­mentum ad ignoran­tiam**)

Astrologi

Astrologi**)

Atlantis

Auktoritets­argument

Aura

Ayurveda

B

Bekräftelse­bias*)

Bermuda­triangeln

Bevis­börda, omvänd*)

Bibelkoden

Biody­namiskt jord­bruk*)

“Birds Aren’t Real” *)

Bistingterapi, se Apiterapi*)

Blindad studie

Bluff­behand­lingar*)

Bortförande av utom­jordingar**)

Bort­trängda minnen

British Doctors Study*)

Burzynski-kliniken*)

By­stander effect, se Åskådar­effekten*)

C

Chakran*)

Chi**)

Chupacabra*)

Cold reading

Cold reading*)

Cottingley Fairies*)

Covid-19

Currylinjer

D

Debunkning / debunking

Deepak Chopra, se Ordsallad*)

Den stora homeopati­skandalen*)

Detox*)

Distraktions­blindhet**)

Djatlov­passet, incidenten vid*)

Dogon och Sirius**)

Dunning–Kruger-effekten*)

E

ECSO*)

Elöver­känslighet

Emily Rosa*)

ESP*)

Estonia­kata­strofen

EU direktiv 2001/83/CE*)

European Skeptics Congress*)

Evidens

Evighets­maskin

Evighet­smaskin**)

EVP (Electronic Voice Phenomenon)*)

F

Faciliterad kommun­ikation*)

Faktoid

Fantom­tidsteori*)

Fekal­magnet­ism*)

Feng shui**)

Finland finns inte*)

Flogiston­teorin*)

Flygande tefat**)

Folkvett*)

Forntida astronauter**)

Forsknings­fusk

Fraktal felaktighet**)

Frenologi*)

För­historisk hög­teknologi

Förintelse­förnekelse

Förändrings­blindhet**)

*) Blogginlägg i vår Skeptisk måndag-serie.
**) Översatt artikel från The Skeptic’s Dictionary av Robert Todd Carroll.

Vetenskap och Folkbildning