antroposofi-rudolf-steiner
Rudolf Steiner hittade på de läror som utgör antroposofi och grundade rörelsen.

Antroposofi är den ockulta filosofi som skapades av Rudolf Steiner (1861-1925). Antroposofer anser att människan har fyra ”väsensled”: en materiell kropp, en vegetal ”eterkropp”, en animal ”astralkropp” och ”jaget” eller den odödliga själen. Den antroposofiska medicinen har många drag gemensamma med homeopatin och bygger i många stycken på signaturläran (idén om att en växt som liknar en särskild kroppsdel till utseendet har läkande effekt för denna). Dess terapier avser att påverka förhållandet mellan människans olika organsystem, vilka i varierande utsträckning förutsätts stå under kontroll av de olika väsensleden.

Antroposofi, Waldorf, och biodynamisk odling i Järna

Den antroposofiska medicinen utövas bland annat på Vidarkliniken i Järna, som flera svenska landsting har avtal med. Vidarkliniken utsågs till Årets förvillare av Vetenskap och Folkbildning 2008. Waldorfpedagogik och biodynamisk odling är två andra exempel antroposofiska verksamheter.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning