antroposofi-rudolf-steiner
Rudolf Steiner hittade på de läror som utgör antroposofi och grundade rörelsen.

Antroposofi är den ockulta filosofi som skapades av Rudolf Steiner (1861-1925). Antroposofer anser att människan har fyra ”väsensled”: en materiell kropp, en vegetal ”eterkropp”, en animal ”astralkropp” och ”jaget” eller den odödliga själen. Den antroposofiska medicinen har många drag gemensamma med homeopatin och bygger i många stycken på signaturläran (idén om att en växt som liknar en särskild kroppsdel till utseendet har läkande effekt för denna). Dess terapier avser att påverka förhållandet mellan människans olika organsystem, vilka i varierande utsträckning förutsätts stå under kontroll av de olika väsensleden.

Antroposofi, Waldorf, och biodynamisk odling i Järna

Antroposofisk medicin utövades bland annat på Vidarkliniken i Järna med start 1985. Kliniken utsågs till Årets förvillare av Vetenskap och Folkbildning 2008. Motiveringen var bland annat att de gav patienter antroposofiska medel utan dokumenterad effekt och att de var kritiska till vaccinationer. 2016 slog regeringen fast att Vidarklinikens dispens för att använda icke vetenskapsbaserade antroposofiska mediciner skulle fasas ut över en femårsperiod. 2017 beslöt Stockhlms landsting att inte förnya sitt avtal med Vidarkliniken på grund av bristande journalföring samt använandet av icke evidensbaserade behandlingar. Vidarkliniken lades ned 2019.

Två andra exempel på antroposofiska verksamheter är Waldorfpedagogik och biodynamisk odling. Även dessa har anhängare i Järna, men förkommer även på annat håll i Sverige.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.