Folkvett

Senaste numret av Folkvett:

 2019 – 4  innehåller en genomgång av Big Five (Femfaktorteorin) av Astrid Boisen. Sven Ove Hansson bidrar med artiklar om såväl ekoodling som energi och Edit Helgee har bidragit med en artikel om EU-lobbying kring CAM. En runa över Göran Malmqvist, medlem av Svenska Akademien, har också kommit med, samt Aija Sadurskis recension av Testosteron Rex. Myten om våra könade hjärnor.

2019 – 4 Fem fingrar är fler än fyra färger