nocebo-effekten
Noceboeffekten gör att bara att läsa om vissa biverkningar, såsom huvudvärk, kan ge det.

Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten. Om placebo ger en positiv effekt på hälsa och välbefinnande genom förväntanseffekter och annat, så är nocebo den motsvarande, negativa effekten. Nocebo infinner sig när man har negativa förväntningar på en behandling, och kan uppstå både vid overksam behandling och vid behandling med en verksam substans. En verksam substans som har vetenskapligt stöd verkar dock i kroppen trots nocebo.

Noceboeffekten är negativ placebo

Exempel: Om en grupp människor får dricka en sockerlösning i tron att det är ett kräkmedel, så kommer en del att kräkas. Får samma grupp dricka samma lösning med tro att det är en morfinlösning som kommer de känna sig sköna, trötta och snygga.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning