post id: 24765
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24765
 
Skeptisk måndag

Myten om inlärningsstilar

VARK – lära sig på olika sätt

Den Nya Zeeländske skolinspektören Neil Fleming ställde sig en fråga i början på 1990-talet: Hur kom det sig att bara ett fåtal lärare lyckades nå ut till alla sina elever och fick dem att prestera så bra? De måste rimligen finnas något som de gjorde rätt jämfört med andra lärare. Fleming antog att det var för att olika elever hade lättare att ta till sig information på olika sätt, och att bra lärare tog hänsyn till det.

Från det skapade han en klassificering baserad på en enkät som han lät elever fylla i. Han kallade konceptet VARK, en förkortning av orden Visual, Auditory, Reading och Kinesthetic.

En sökning på nätet efter VARK ger en mängd träffar - alla kommersiella
En sökning på nätet efter VARK ger en mängd träffar – alla kommersiella

Idén var att dela in eleverna i grupper av visuella, lyssnande, läsande och utförande elever. De som föredrog visuell undervisning lärde sig bäst genom att se bilder, lyssnande elever föredrog att höra, läsande tyckte om att att läsa och utförande elever lärde sig bäst genom att skapa något med sina händer.

Han var inte den första att föreslå något liknande, men förkortningen VARK blev den som fick fäste i folks medvetande. Det verkade helt enkelt som en bra förklaringsmodell, och lärare såväl som elever över hela världen tog den till sig.

Saknar vetenskapligt underlag

Neil Fleming hade inte någon forskning bakom sin hypotes, så psykologer började naturligtvis att undersöka saken. Men vetenskaplig forskning tar tid. Under tiden spred sig VARK mer och mer och blev en etablerad sanning – det lät intuitivt som en självklar idé.

I efterhand kan vi konstatera att de positiva resultaten uteblev. De flesta vetenskapliga studier pekar inte på något samband mellan elevers preferens och effektiv inlärning. Trots det trodde 90% av tillfrågade lärare enligt en undersökning från 20141) att VARK-konceptet var korrekt: att olika elever lär sig olika bra via olika metoder, och att det är varje lärares skyldighet att klassificera sina elever i rätt grupp.

Vad vet vi idag?

Den samlade forskningen ger väldigt lite stöd för VARK-konceptet. Detta är vad vi vet:

 • De elever som tror att de lär sig bäst med en viss metod, gör inte det när man testar dem.
 • De som säger sig föredra en viss metod, väljer inte oftare den metoden om de har fritt val.
 • Trots detta anses det ofta självklart att varje elev når bäst resultat med sin “speciella inlärningsstil”.

Lärdom

VARK är ett typexempel på hur en idé kan bli en “etablerad sanning” utan faktabaserad grund. Väldigt ofta faller vi för idéer för att de verkar ge lätta svar på komplicerade och svåra frågor och tar oss inte tid att invänta resultat från kontrollerad forskning.
 
Källor
1) Nature: Neuroscience and education: myths and messages
Pocket: The myth of learning styles
Psykologi för lärande: Myten om inlärningsstilar
Skeptoid (podcast): Skeptoid nr 764

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

3 responses to “Myten om inlärningsstilar

  1. Tokigt att alltid skuldbelägga lärarna för allt istället för att kolla om eleverna tar sitt ansvar och gör läxor, om föräldrarna engagerar sig, osv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning