Vad är debunkning?

Ordet debunkning (även “debunking”) kommer från det engelska verbet “debunk” som kan definieras som “att exponera bedrägliga eller falska påståenden”.
Att “debunka något” innebär alltså att man avslöjar eller diskrediterar påståenden som anses vara falska, överdrivna eller pretentiösa. Termen förknippas ofta med skeptiska undersökningar av kontroversiella ämnen som UFO, paranormala fenomen, kryptider, konspirationsteorier, alternativ medicin, religion, pseudovetenskapliga påståenden eller andra ämnen i utkanterna av vetenskaplig forskning.

Svårare än man kan tro

ingen vet mer om Bigfoot än en riktig Bigfoot-anhängare

Debunkning kan vara både enkelt och svårt. Det kan tyckas enkelt att presentera rationella bevis på, till exempel, att jorden inte är platt som en pannkaka. Men det är en helt annan sak att förmå en person som är övertygad om motsatsen att acceptera de framlagda bevisen. Det kan ofta bero på att personen ifråga är väldigt känslomässigt fäst vid idén och obenägen att lyssna på rationella argument. Dessutom är en väldigt engagerad “platt-jordare” ofta oerhört påläst på sitt ämne och har färdiga invändningar mot nästan alla motargument. Det har sagts att ingen vet mer om Bigfoot än en riktig Bigfoot-anhängare.

Handbok i debunkning 2020

Ett utmärkt verktyg för hur man bäst kan gå tillväga för att debunka något är Handbok i debunkning 2020 som är en översättning av den vetenskapligt framtagna the Debunking Handbook 2020. Handboken är en uppdatering och utveckling av den ursprungliga Handbok i debunking från 2011.

Handbok i debunkning 2020 finns fritt tillgänglig på många olika språk (inklusive svenska) här och på svenska även här. Den ursprungliga handboken från 2011 finns att ladda ner här.

Vetenskap och Folkbildning