nära-döden-upplevelse
En konstnärs illustration av hur en nära döden-upplevelse kan se ut.

Nära döden-upplevelse. Från flera håll förs det då och då fram ”bevis” för att medvetandet kan existera skiljt från kroppen, och därmed också överleva när kroppen dör. Nära döden-upplevelse är närbesläktat med utanför kroppen-upplevelser och sömnparalys. ”Bevisen” består oftast av berättelser från människor som varit nära att dö eller varit ”kliniskt döda”, och sedan blivit bättre igen. Många beskriver denna upplevelse som mycket speciell, kanske med starka känslor av fridsamhet och ofta ljusa sken eller gestalter. En del har kunnat redogöra för vad som skett runt omkring dem när de varit medvetslösa.

Erfarenheten av nära döden-upplevelse kan förklaras vetenskapligt

Nära döden-rapporterna utgör inget bevis för ett liv efter döden, och flera av de vanligaste symptomen kan förklaras med etablerad vetenskap. Hallucinationer kan uppstå vid t.ex. näringsbrist, narkos eller feber. Att en nedsövd person kan ha hörselintryck är inte ett bevis för att en död person skulle ha det. En slovensk studie från 2010 pekar mot att den syrebrist som uppstår i hjärnan till följd av hjärtstillestånd är en trolig förklaring till nära döden-upplevelserna.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.