Många säger sig ha funnit Gud genom tiderna.
Objektivt sett får vi nog anse att bevis fortfarande saknas.

Vetenskap och Folkbildning