post id: 25610
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25610
  
Skeptisk måndag

Marshmallow-testet

Är barn som kan motstå frestelser mer framgångsrika i livet?

I det välkända marshmallow-testet erbjuder man ett litet barn en belöning om de kan vänta med att äta den “godbit” (en kaka eller en marshmallow) som ligger framför dem. Rent praktiskt lägger testledaren godbiten på ett bord framför barnet. Man förklarar att det är helt okej äta den, men om den ligger kvar orörd efter en kvart så kommer ytterligare en att erbjudas. Ledaren lämnar därefter rummet och observerar vad som händer.

Marshmallowtestet
Foto: J. Adam Fenster / University of Rochester

Flera vari­anter av testet

Experi­mentet har gjorts flera gånger sedan 1970-talet och med olika syften. Ursprung­ligen undersökte experi­menten vilka strategier som barnen använde för att distrahera sig så att de kunde avstå från den omedelbara impulsen. En del grupper fick hjälp att fokusera på andra saker medan andra lämnades åt sin egen förmåga.

Oväntade resultat långt senare

1988 gjordes den första uppföljnings­studien och med den kom en oväntat upptäckt – förskolebarn som över tio tidigare hade väntat längre än andra med att ge in för frestelsen, verkade ha klarat sig bättre i livet. De beskrevs av sina föräldrar som betydligt mer kompetenta än andra ungdomar. Senare studier pekade på andra övertag, såsom högre betyg och till och med mer välutvecklade hjärn­funktioner. Den allmänna bilden, som i stor utsträckning lever kvar, var att personer som har god självdisciplin och kan avstå från omedelbar tillfreds­ställelse, blir mer framgångsrika senare i livet.

Marshmallows
Lyx eller vardagsmat?

Lätt att dra för­hastade slut­satser

2018, hela trettio år efter att “sanningen” etablerats om sambandet mellan själv­behärskning och framgång, kom en annan studie 1) som spred nytt ljus över saken. Den nya studien kontrollerade för barnens livssituation för att se om det fanns andra faktorer som hade förbisetts.

Det visade sig att barn till välbärgade och högutbildade föräldrar generellt klarade testet bättre än andra. Orsaken skulle kunna vara att de barnen är mer vana vid den sortens “lyx” och därför inte är lika lockade. Å andra sidan har kanske barn från fattigare bakgrund oftare varit med om att löften om framtida utfestelser inte kunnat uppfyllas. Möjligen har de i större utsträck­ning lärt sig att det är bäst ta för sig medan det går.

Vad anledningen än är, så försvann effekten nästan helt om man justerade för barnens olika familjeförhållanden. Det var därför barn som var bra på marshmallow­testet också klarade sig bättre senare i livet – de gjorde det på grund av bättre socio­ekonomiska förut­sättningar, inte nödvändigtvis för att de hade bättre medfödd självdisciplin.

Länkar:
The Atlantic: Why Rich Kids Are So Good at the Marshmallow Test
1) Psychology and Counseling: Revisiting the Marshmallow Test: A Conceptual Replication Investigating Links Between Early Delay of Gratification and Later Outcomes

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning