post id: 27442
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27442
 
Skeptisk måndag

Burzynski-kliniken

Burzynski-kliniken
Burzynski-kliniken, Texas

Cancer som affärs­modell

1976 grundade Stanislaw Burzynski sin Burzynski-klinik i Texas. Han menade att det fanns ett samband mellan nivån av vissa peptider i blodet på cancer­patienter jämfört med friska individer. Därför, hävdade han, kunde man bekämpa elakartade tumörer genom att behandla patienterna med andra peptider och diverse föreningar som han kallade “antineoplastoner”. Antineo­plastonerna utvann han ursprungligen ur mänskligt urin (även från blod), men senare framställde han dem på syntetisk väg.

Från idé till behandling, utan att passera “gå”

Burzynski-kliniken började genast att behandla patienter experimentellt, framför allt sådana där konventionella behandlingar visade sig verkningslösa eller omöjliga att sätta in. Sedan 1984 har han erbjudit sina tjänster till alla som är villiga att betala, trots att hans metoder inte är godkända i USA (eller någon annanstans). På klinikens hemsida angavs 2011 att man hade behandlat 8 000 patienter sedan starten på 1970-talet. Det stora problemet är naturligtvis att är att han aldrig har presenterat vetenskapliga rön som visar att behandlingarna fungerar.

Stanislaw Burzynski
Stanislaw Burzynski (USA Today)

Myndigheternas agerande

Både FDA (Federal Drug and Food administration) och TMB (Texas Medical Board) har i olika omgångar försökt stoppa eller begränsa Burzynski-klinikens verksamhet. 1995 åtalades Burzynski federalt på 75 punkter för bland annat grov brottslighet och brott mot the Food, Drug and Cosmetic Act. Som ett villkor för borgen beordrade en domare honom att sluta förskriva antineoplastoner. Burzynski har dock goda kontakter och nära relationer med flera politiker och andra högt uppsatta personer. Tack vare detta, plus en stark opinion från övertygade supportrar, drog FDA tillbaka sina krav 1996. Man ställde bara ett villkor – behandlingen med antineoplastiner fick bara fortsätta om den begränsades till kliniska studier.

Kliniska studier – mot betalning

Burzynskis svar på restriktionerna var lika enkelt som cyniskt. Man lät helt enkelt de som ville delta i kliniska studier få betala för det. Det är tekniskt sett inte olagligt i USA och i princip kunde verksamheten fortsätta som förut. Trots att Burzynski hävdade att det rörde sig om “kliniska studier” så har han fortfarande 25 år senare inte publicerat några egentliga resultat. Det hindrar inte att det finns en Burzynski Patient Group som hårdnackat hävdar att Burzynski har räddat deras liv. Sannolikt är många av dem offer för bland annat överlevnadsbias och bekräftelsebias, vilket är helt naturligt.

Burzynski med patient
Burzynski med patient vid en domstols­byggnad

Verksamhet och biverkningar

Det finns ingen evidens för att Burzynskis behandlings­metoder fungerar. Texas Medical Board har karaktäriserat behand­lingarna som godtyckliga och overksamma och har konstaterat att de har allvarliga biverkningar. Amerikanska National Cancer Institute hade bland annat följande att säga 2013:

 • Inga randomiserade, granskade och kontrollerade prövningar har publicerats som visar att antine­oplastoner har någon effekt
 • Antineoplastonbiverkningar kan innefatta allvarlig neurologisk toxicitet

I en rapport från juni 2013 i BBC-serien Panorama berättade chefen för den pediatriska intensiv­vårds­avdelningen på närliggande Texas Children’s Hospital om hur de ofta får ta hand om Burzynski-patienter som har fått livshotande överdoser. Mellan 2010 och 2017 gjorde myndigheterna nya försök att komma åt Burzynski, vilket till slut ändå bara resulterade i ett i sammanhanget symboliskt bötesbelopp på 40 000 dollar.

Burzynski själv avfärdar all kritik. Istället jämför han sig med Louis Pasteur (i meningen att ingen trodde på honom heller) och beskyller vissa patienter för att ha låtsats få biverkningar för att kunna stämma honom. Burzynski har hittills fått behålla sin läkarlegitimation och verksamheten fortsätter än idag.

 
Länkar:

USA Today: Stanislaw Burzynski Cancer Controversy
Science Based Medicine: The Texas Medical Board lets Stanislaw Burzynski off lightly
Science Based Medicine: Stanislaw Burzynski’s propaganda victory on antineoplastons
Skeptical Inquirer: Stanislaw Burzynski: Four Decades of an Unproven Cancer Cure

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

3 responses to “Burzynski-kliniken

 1. Vilka Lögner. T o m FDA har gjort studier. De har patenterat Burzinskys=stulit hans redan patenterade preparat. De har tagit 12 patent! Såhär går det när någon försöker att vilja bota cancer på riskfritt effektiva sätt. Det spelar ingen roll att tusentals med inoperabla aggressiva maligna patienter har överlevt och lever friska liv idag. Det handlar om Billioner USD. På Wikipedias sida står det att han är Författare. LOL. De har tagit alla de som har botat cancer och satt domstol hela livet, ruinerat, förtalat och smutskasta som även denna sidan. Groteskt. Hoppas att Du får cancer. Senator John McCain åkte till Mayo kliniken när han fick en hjärntumör.

  1. Han utnyttjar människor under en tidpunkt i deras liv då de är extremt desperata och är villiga att prova allt. Har svårt att tro att han gör det medvetet utan han tror säkert på det själv. Man får hoppas att han bara tar patienter där det inte finns några andra alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning