post id: 34397
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34397
  
Skeptisk måndag

Hälsomässor

Yoga


Många förespråkare av alternativa så kallade behandlings­former anser att de har svårt att nå ut med sina idéer. Det är inte så konstigt – de kallas ”alternativa” därför att de inte är accepterade som verksamma behandlingar. Det, i sin tur, beror på att det saknas objektiva och veten­skapliga bevis för att de fungerar.

Ser man det på det viset så är det lätt att förstå varför många drar öronen åt sig, och rätteligen så. Seriösa media­platt­formar är självklart tveksamma att ge utrymme till vad som är att betrakta som kvacksalveri. (Not: Att förse allmänheten med ej beprövade behandlingar bör anses vara kvacksalveri, även om den som tillhandahåller det hela själv är övertygad.)

Minnesregel: alternativa behandlingar kallas så för att de antingen:
– inte har kunnat visas fungera, eller
– har visat sig INTE fungera

Mässor och direkt kon­sument­kontakt

Om man inte kan hitta andra vägar att annonsera ut sina tjänster och produkter så återstår bara att försöka hitta direkta vägar till konsument­erna. Sociala medier har vuxit fram som en sådan kanal, men en mer traditionell mark­nads­plats är mässor och andra evenemang. Där kan man möta folk ansikte mot ansikte och i en sådan miljö är det lättare att komma undan med tveksamma och kanske till och med olagliga påståenden.

Nyligen uppmärksammades ett sådant evenemang i Storfors i Värmland 1) där kommunen lånade ut sitt kulturhus gratis till en hälsomässa med kristaller, healing och storseans. Man lät även kommunens kommuni­kations­chef hjälpa till med marknads­föringen. Vetenskap och Folkbildnings Dan Larhammar framförde hård kritik och ställde sig väldigt frågande till att en kommun på detta sätt skulle stötta vad han kallade ”humbug, bluff och bedrägeri”. Det kan tyckas vara hårda ord men att tillhanda overksamma ”behandlingar” är inte oskadligt. Att övertyga folk att använda något som inte fungerar istället för riktig medicin är mycket allvarligt. Och att sponsra sådant med offentliga medel är oförsvarligt.

Arrangören och kommunen avfärdade kritiken med att det ju är många personer som tror på sådant – ett bisarrt argument: Värdelösa ”hälsoprodukter” blir inte mindre humbug för att folk redan tror på dem. Trots protesterna genomfördes evenemanget i Storfors som planerat.

Harmoni Expo i Solna

Benny Rosenqvist
Benny Rosenqvist, självutnämnt medium, står på programmet för en storseans på Harmoni Expo 2024
Foto: Hans Zillén/Sveriges Radio, 2018

Ett ännu större evenemang är den årligen åter­kommande Harmoni Expo-mässan i Solna med (enligt deras egen webbsida) 250-300 utställare. Inriktningen är helt övervägande inriktad på ”alternativt tänkande” 2) och pseudo­veten­skapliga idéer som ofta gränsar till rent kvack­salveri.

På deras webbsida framhåller de att det på 2024 års mässa kommer att erbjudas ”över hundra olika behand­lings­metoder”. Om man tittar lite noggrannare är det stor överlappning mellan dessa olika metoder – och mycket är varianter eller rebranding av snarlika produkter. Det mesta handlar om ett allsköns utbud av olika typer av healing, hypnos, aura-analys och diverse ”terapier”, varav flera bygger på idéer om reinkar­nation (“själa­vandring”). Ett par så kallade storseanser står också på programmet, men mot en extra avgift. Det är i den här texten helt omöjligt att i detalj granska det smörgåsbord av pseudo­vetenskap och non­sens­terapier som kommer att presenteras, men nedan har vi listat de ”behandlingar” som utlovas av arrangörerna och hur de beskrivs på Harmoni Expos hemsida. Alternativt finns istället en pdf-version av Harmoni Expos förteckning 3) här

Behandling Beskrivning
Airnergy Therapy
 
“Airnergy utnyttjar biosyntesens princip att reaktivera syre på samma sätt som i naturen. Genom att optimera syreutnyttjandet i cellerna ökas bildandet av antioxidativa enzymer, vilket minskar produktionen av fria radikaler och stimulerar kroppens förmåga att avgifta och föryngra sig.”
 
Akashaläsningar
 
“Akasha-Arkivet, eller Livets bok, anses vara ett icke-fysiskt, universellt bibliotek innehållande information om Alltet, hela Skapelsen. Akasha-Krönikan är en s k tidskrönika där alla händelser i världsalltet, sedan Skapelsens början, registreras i en energimatris. I Akasha-Krönikan finns alla våra liv nedskrivna, inklusive våra framtida liv. Vid en Akashaläsning kanaliserar ett medium kunskap, visdom och annan information från Akasha-arkivet.”
 
Akupressur
 
“Akupressur, världens äldsta läkekonst, är som akupunktur utan nålar. Du ligger påklädd och avspänd. Akupressören trycker på särskilda punkter, akupunkter på dig. Behandlingen balanserar kropp och sinne genom att låta din livsenergi flöda fritt och harmoniskt. Du kommer i balans.”
 
Akupunktur
 
“Akupunktur är en nålbehandling som har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Behandlingen påverkar nervsystemets elektrokemiska samspel, lymf- och blodflödet, inre organ, immunförsvaret samt frisätter hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående.”
 
Alchemy Crystal Sound Bath
 
“Alchemy Crystal Sound Bath är en ljudbadsession som utförs med sjungande alkemiska kristallskålar. De alkemiska kristallskålarna är tillverkade av 99,99% ren kvartskristall i kombination med andra element, inklusive ädelstenar och mineraler. Alkemierna producerar otroliga toner och skålar har en extraordinär skönhet. Ett kraftfullt verktyg som kan öppna upp både känslomässiga och mentala blockeringar och ge lugnande healing genom djup avslappning. Du kommer närmare dig själv genom ljudet av skålarna och genom tonerna kan du lättare lyssna till dig själv. Det är fantastiskt att lyssna till ljudbadet från de alkemiska skålarna som kan ge både förnyad kraft och healing på flera plan.”
 
Andekontakt
 
“Vid andekontakt fås budskap, hälsningar och healing från någon i andevärlden. Det kan vara f d anhöriga som inte längre lever på jorden, guider och vägledare eller andra andar i andevärlden. Används vid bland annat Andlig/Medial vägledning, healing och av medium vid privata eller publika seanser.”
 
Andlig kirurgi
 
“Ett icke fysiskt ingrepp där utövaren har förmågan att scanna av och lokalisera problemområden fysiskt, psykiskt, mentalt, emotionellt, andligt och själsligt inuti en kropp i obalans. Med hjälp av en andlig guide och dess olika tekniker består en del av behandlingen framförallt av att man bl.a. drar och plockar ut blockeringar som har orsakat t.ex. sjukdom, skada, trauma, ångest eller stress likt förloppet vid en operation. Denna väldigt ovanliga gåva är något man föds med och kan inte läras ut.”
 
Andlig vägledning
 
“Vid andlig vägledning fås och förmedlas budskap från andevärlden för att stötta, guida och inspirera mottagaren till att gå i en riktning i livet som gagnar denne.”
 
Anhörigkontakt
 
“Ett medium söker förmedla och påvisa kontakt med någon av dina anhöriga i andevärlden. Det blir många gånger ett kärt och helande möte för själen.”
 
Ansikt­behandling [sic]
 
[ingen beskrivning]
 
Astral‑Colour­scopeläsning
 
“Astral-ColourScope. Personlig Färgresa genom Livet Varje person har en sammansättning av färgenergier i olika former som påverkar oss varje dag. För mycket av viss färg kan stressa oss och för lite kan bromsa för att leva fullt ut. Välj saknade Må Bra färger från vår omgivning som inspiration till välmående. En personlig tidsidsresa i praktik och teori för kropp och själ.”
 
Astrologi
 
“Astrologi är en stjärntydningslära som uppstod i Mellanöstern för flera tusen år sedan och bygger på hur vi påverkas av olika himlakroppar. Det finns många olika astrologiska tekniker, en av de vanligaste är det personliga horoskopet.”
 
Atlasbehandling
 
“Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Vi utför inga ryck eller knäckningar.”
 
Aurafotografering
 
“Med speciell teknik eller speciell kamera mäts vårt energifält som omger oss, vår aura, och omvandlas till färger och bilder. Varje färg har en speciell vibration och har en speciell betydelse, kopplade till kroppens sju chakran. Auran innehåller information om vårt förflutna, nutid och framtid. Vid en aurafotografering får man en tolkning av färgerna som ger information om personens egenskaper, hur denne upplever sin livssituation just nu, bl a.”
 
Auraläsning
 
“Vårt energifält som omger oss, Auran, kan uppfattas av en del personer. Somliga känner energin, medan andra ser den och dess färger med sin inre syn eller med ögonen. Auran innehåller all vår information och vid en auraläsning kan man få vägledning, svar på och klarhet i många frågor.”
 
Automatskrift
 
“Meddelanden och budskap mottas och förmedlas, via ett medium, direkt från andevärlden och som skrivs ner på papper. Vid automatskrift styrs handen som skriver, av någon i andevärlden, ej av handens ”ägare”.”
 
Bildtolkning
 
“En teckning/målning består av information av skaparens inre och undermedvetna jag. En bildtolkare analyserar bilden i minsta detalj – form, färg, symboler, deras placering i bilden och på pappret o s v. En bildtolkare lyfter fram den information och budskap som bilden innehåller vilka kan vara till stor hjälp för att öka förståelsen för sig själv, sina egenskaper, beteende- och känslomönster. En bildtolkning hjälper bildskaparen att ta sig framåt i livet på ett mer givande, konstruktivt och positivt sätt.”
 
Biofeedback balansering
 
“Biofeedback balansering görs med en special utrustning. Utrustningen som är baserad på kvantfysiken (vetenskapen om att allt som finns är energi), skannar av och visar vad din fysiska, känslomässiga och mentala kropp säger för att sedan skicka tillbaka information om hur densamma återfår sin balans. Biofeedback används bland annat för att hantera högt blodtryck, spänningar, muskelsmärta, ångest, IBS-symtom och sömnlöshet.”
 
Biosonic Therapy (Sound healing)
 
“KBM, inspirerad av idén från en av de mest kända forskarna i världen, Dr Itokawa Hideo, är en innovativ enhet som omvandlar ljudet av musikaliska melodier och rytmer till vågor som skapar harmonisk massage på cellulär nivå i våra vävnader och organ. Lugnande lågfrekvent musik leds till kroppen i form av vibrationer medan samma musik spelas upp för hjärnan, vilket ger djupgående inverkan på 7 chakran och övergripande välmående.”
 
Blodanalys
 
“Genom Blodanalys kan man i blodet se hur matsmältningen och immunförsvaret fungerar. Mage och matsmältning är bland de viktigaste funktionerna i kroppen och bör därför åtgärdas i första hand, så att näringen bättre kan tas upp och kroppen stärks och får mer energi. Med hjälp av Blodanalys kan man se processer som pågår långt innan sjukdom uppträder. Blodanalys används därför i både förebyggande och läkande syfte.”
 
Blomsterterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Breema
 
“Breema är en kroppsbehandling som utförs med hjälp av att bl a stryka, vagga, klappa, hålla och sträcka ut kroppen på ett mjukt sätt. Man arbetar med kroppen med hjälp av rörelser och beröring men samtidigt “berörs” också mottagaren både andligt och mentalt.”
 
Chakrabalansering
 
“Vid en chakrabalansering vill man lösa upp blockeringar i chakran (energicentra i kroppen) och på så sätt öka energiflödet mellan dem. När vårt energiflöde flödar fritt i kroppen stärks och helas vår fysiska kropp, våra sinnen, våra känslor och vår själ.”
 
Coaching
 
“Inspiration och guidning för ens inre utveckling, för att bryta destruktiva mönster, till att gå en mer konstruktiv och givande väg framåt. Coaching kan göras med hjälp av många olika metoder och läror.”
 
Cosmic Flush
 
[ingen beskrivning]
 
Djurkommunikation
 
“Vid djurkommunikation tas information emot medialt, från djurets inre till djurkommunikatören. Djurkommunikatören förmedlar sedan den information som djuret förmedlat, till djurägaren. Används ofta då ett djur verkar behöva hjälp/tycks må dåligt, men ägaren inte kan förstå vad det är som tynger djuret.”
 
Djurterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Djurtolkning
 
“Vid djurtolkning eller djurkommunikation tas information emot medialt, från djurets inre till djurkommunikatören. Djurkommunikatören förmedlar sedan den information som djuret förmedlat, till djurägaren. Används ofta då ett djur verkar behöva hjälp/tycks må dåligt, men ägaren inte kan förstå vad det är som tynger djuret.”
 
Doga-terapi för hundar
 
“Doga är ett sätt för hunden att hantera olika känslor och erfarenheter som den har lagrat. Trauman och stress kan sätta sig i kroppen och skapa obehag och smärta. När vi sätter hunden i olika positioner, använder beröringsterapi, akupressur och andningsövningar kan vi guida hunden igenom det som känns jobbigt. En till synes välmående hund kan även den behöva hjälp till avslappning tillsammans med sin ägare. Vi människor har såklart en viktig del i det hela. Våra hundar läser av oss och våra energier. Därför ingår även samtal, meditation, lättare yoga och andningsövningar för dig som ägare. Om vi är närvarande kommer vi ha lättare att nå fram till våra hundar. Doga är en helhetsupplevelse. Smak, doft och beröring är viktiga komponenter.”
 
Dornmetoden
 
[ingen beskrivning]
 
Drömtydning
 
[ingen beskrivning]
 
Dynamic Health Assessment
 
“By combining proprietary technology based fractal dynamic principle, Alfa and Alfa Energy two in one system provides insight on the dynamics of cardiac rhythms, autonomic system balance, energy consumption, preservation and flow to provide real time bio-feedback on the wellbeing of individuals. In addition to its physiological analysis capacity, this unique system can provide customized treatment music for each individual.”
 
EFT
 
“EFT (Emotional Freedom Technique) även kallad Tapping, är en akupressurteknik som kombinerar uråldrig kinesisk medicin med modern psykologi. Genom att knacka på specifika punkter på kroppen och fokusera på problemområden, kan tapping hjälpa till att lindra exempelvis stress, ångest och fysiska besvär.”
 
Energibalansering
 
“Vid energibalansering vill man frigöra blockeringar i energiflödet för att energierna ska flöda fritt, så att både kropp och själ stärks. Energibalansering kan göras med hjälp av många olika metoder.”
 
Energibehandling
 
“Energibehandlingar syftar till att återställa balansen och energiflödet i din kropps energisystem, så att du kan utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt.”
 
Energimassage
 
“En japansk massageform som har sitt ursprung från Kina och dess tusenåriga tradition av kinesisk traditionell medicin.”
 
Estetisk Akupunktur
 
[ingen beskrivning]
 
Feng Shui
 
[ingen beskrivning]
 
Frekvensanalys
 
[ingen beskrivning]
 
Frekvensbehandling
 
[ingen beskrivning]
 
Frekvenshealing
 
[ingen beskrivning]
 
Frekvensskanning
 
[ingen beskrivning]
 
Färgtolkning
 
[ingen beskrivning]
 
Gongbad
 
[ingen beskrivning]
 
Healing
 
“En alternativmedicinsk verksamhet där man genom andliga metoder försöker öka välmåendet och behandla sjukdomar. Ofta använder healern händerna som denne kanaliserar healingenergin till och vidare till mottagaren, genom att lägga händerna på mottagaren (handpåläggning) eller nära mottagaren. Men en healer kan även sända healing på distans, s k distanshealing, då han eller hon fokuserar på en person eller situation och därigenom kanaliserar den andliga energin dit.”
 
Healing Touch
 
[ingen beskrivning]
 
Hexagram
 
[ingen beskrivning]
 
Hittar vatten
 
[ingen beskrivning]
 
Human Design
 
[ingen beskrivning]
 
Husrensning
 
[ingen beskrivning]
 
Hypnosterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Jungiansk Tarot
 
[ingen beskrivning]
 
Kinesisk diagnos
 
[ingen beskrivning]
 
Kraftdjur
 
[ingen beskrivning]
 
Kristallhealing
 
“Kristallhealing bygger på principen att varje kristall eller ädelsten har en unik energifrekvens som kan påverka kroppens egna energifält och främja läkning och välbefinnande. Kristallerna placeras på olika delar av kroppen eller runt omkring den, beroende på vilket område som behöver stöd och läkning.”
 
Kroppsbehandling
 
“Vid behandlingar av hela kroppen används ofta dofter (aroma) för att förstärka effekten av behandlingen och avslappningen, många gånger i kombination med massage eller andra terapiformer.”
 
Kroppsterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Kroppstyp test
 
[ingen beskrivning]
 
Kvinnlig läsning
 
[ingen beskrivning]
 
Ljudbehandling
 
[ingen beskrivning]
 
Lymfmassage
 
“Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och är viktigt för vårt försvar mot bl a infektioner. Ett trögt lymfsystem kan bl a ge ödem, svullnad, smärta i nacke och rygg, trötthet, sömnsvårigheter m m. Lymfmassage hjälper lymfsystemet att transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter så att immunförsvaret förbättras.”
 
Massage
 
“Massage ges genom gnidning, knådning, kramning eller bultning av muskler. Behandlingen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar.”
 
Medial vägledning
 
“Vid medial vägledning fås och förmedlas budskap från andevärlden för att stötta, guida och inspirera mottagaren till att gå i en riktning i livet som gagnar denne.”
 
Meditation
 
“Att meditera är en spirituell upplevelse. Det är ett inre rum människor går till för att finna harmoni, förståelse och insikt. Man blickar inåt för att komma till sans och acceptans. Meditation är när man lägger all fokus och koncentration på en tanke, aktivitet eller ett objekt. Man hamnar oftast i ett tillstånd som är att ses som självhypnos, där lugn infinner sig och yttre påverkan är som bortsprungen. Meditation är ett effektivt sätt att reducera stress. Det finns flera olika sätt att utöva meditation och inget behöver vara fel.”
 
Mongolisk massage
 
[ingen beskrivning]
 
Musikterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Naprapati
 
“Naprapati är en behandlingsmetod inriktad på att behandla problem relaterade till skelett- och muskelsystem. De använder en mängd olika tekniker, såsom praktisk behandling av stela leder och muskler genom ledjusteringar (manipulation), mobilisering/artikulation, triggerpunktsterapi, stretching och massage.”
 
Naturläkare
 
[ingen beskrivning]
 
NLP
 
“NLP, eller neuro-lingvistisk programmering, är en metod som fokuserar på att förstå och använda hur vårt sinne (neuro) kommunicerar med språket (lingvistik) och hur dessa mönster kan påverka vårt beteende (programmering). Det handlar om att utforska och optimera sättet vi tänker, kommunicerar och agerar för att uppnå önskade resultat och förändringar i livet. Under en NLP-session utforskar klienten och utövaren tillsammans tankemönster och beteenden. Genom specifika språkliga tekniker och förändringsstrategier skapas positiva förändringar för att främja personlig tillväxt och välbefinnande.”
 
Numerologi
 
“Numerologi är tron på olika tals innebörd, varje tal sägs ha en egen innebörd. Numerologi är en metod som använts i många tusentals år. Med hjälp av en persons namn och födelsedatum kan man med numerologi bl a hjälpa till att förstå människors personligheter och beteendemönster, analysera relationer, hjälp av tidpunkter för händelser och steg man vill ta i livet, spådom osv.”
 
Omprogrammering
 
[ingen beskrivning]
 
Oraklet I Ching – Förvandlingarnas Bok
 
“Orakelboken I Ching har ett flertusenårigt ursprung i det gamla Kina. Moderna översättningar gör oraklet lika användbart i vår tid. Boken innehåller 64 hexagram. Ordet hexagram syftar på att det är uppbyggt av sex Yin- och Yanglinjer. När du har en specifik fråga och lägger ett hexagram får du ett svar som beskriver situationen med dess speciella kännetecken, dess för-och nackdelar. Dessutom har varje hexagram klok vägledning och visa råd för den aktuella situationen. Du kan därigenom påverka hur det ska utveckla sig för det du frågar om. Ibland är situationen extra osäker och i förändring. Då får du två hexagram till svar. Dessa ger dig ytterligare specifik vägledning hur du kan agera framöver. Ett hexagram kan läggas med stickor, mynt, kort eller på internet.”
 
Personlig utveckling
 
“Personlig utveckling är det som får dig att växa som individ och bli bättre och skickligare på dina färdigheter. Att utvecklas personligen skapar en inre trygghet och är något alla borde tänka på och jobba med, oavsett ålder och livssituation.”
 
Psykoterapi med Hypnos
 
[ingen beskrivning]
 
QHHT- Quantum Healing Hypnosis Technique
 
“QHHT har tagits fram av Dolores Cannon och är resultatet av hennes över 45 års hypnosarbete. Genom hypnos kommer klienten till ett annat liv ( tex tidigare i nuvarande liv, parallell-, framtida-, tidigare- eller galaktisk liv) där det finns kopplingar till nuvarande livssituation för att se sambanden, öka förståelsen och hela situationen. Därefter tas kontakt med klientens högre medvetande som svarar på personens frågor samt ger healing. Sessionen påbörjas och avslutas med samtal. QHHT är en väldigt bra metod för att få svar på djupare frågor som tex livssyfte samt för att etablera djupare kontakt med högre medvetandet.”
 
Quantum healing
 
[ingen beskrivning]
 
Reconnective healing
 
“Upplev en ny healingupplevelse med frekvenser som kan förändra ditt liv på många olika plan: fysiskt, psykiskt och känslomässigt. RH återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den även återkopplar oss till vår egen varelses fullkomlighet och den vi verkligen är. Du kan uppleva större harmoni och balans i ditt liv efter din healingsession.”
 
Regression
 
“Att genom t ex guidad meditation eller hypnos få information om situationer och händelser som skett tidigare i livet eller få information om vem man varit, hur man har levt eller händelser i ett tidigare liv.”
 
Reikihealing
 
“Reiki är en behandlingsmetod där man använder beröring för att lösa upp fysiska och mentala spänningar, vid tex stress och smärta. Den förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse hos utövaren, eller den som blir behandlad för att det ska fungera. Reiki är godkänt av Skatteverket som friskvård.”
 
Reinkarnationsterapi
 
[ingen beskrivning]
 
Rensning av aura
 
[ingen beskrivning]
 
Rosenmetoden
 
[ingen beskrivning]
 
Runtolkning
 
[ingen beskrivning]
 
Shamansk healing
 
“Shamansk healing är en energimedicinsk metod med uråldriga traditioner från bl a de sibiriska och indianska ursprungsbefolkningarna. En shaman arbetar främst med kroppens energifält genom att bl a rensa bort tung energi som blockerar energiflödet och får därigenom kroppes [sic] energier att flöda friare.”
 
Shiatsu
 
[ingen beskrivning]
 
Soul Realignment
 
[ingen beskrivning]
 
Soundhealing
 
[ingen beskrivning]
 
Spå i hand
 
[ingen beskrivning]
 
Storseans
 
“Storseans är när många personer samlas i samma rum/sal, det kan vara allt från tio till 60 personer. Det skapas en speciell känsla, en vibration, av att det är många fler i rummet än vad de flesta kan se – många i publiken har ju sina andar där. De som väljs ut för budskap är de personer där mediet kan se att ”det lyser”, där det för mediet är uppenbart att det finns en ande som är angelägen om att få kontakt. Många tycker att det är stimulerande att sitta och lyssna på vilka budskap andra får. Det kan vara ett mjukt sätt att närma sig andligheten utan att själv vara engagerad. Energierna i rummet gör att alla får en upplevelse som är väldigt speciell. Som storseansbesökare kan du få upplevelser efteråt, när du kommer hem. Det kan hända att du känner närhet eller drömmer om bortgångna anhöriga.”
 
Stresscoaching
 
[ingen beskrivning]
 
Tarot
 
“Tarotkort används bl a för att guida dig genom situationer i livet genom att ge tillgång till din egen intuition och inre visdom. Kortleken består av 78 st kort uppdelade på Stora arkanan (22 kort) och Lilla arkanan (56 kort). Stora arkanan representerar livets andliga lektioner, situationer som vi alla går igenom i livet och Lilla arkanan återspeglar de prövningar vi går igenom dagligen.”
 
Tejpning-Kinesiologisk
 
[ingen beskrivning]
 
Tidigare liv
 
“Enligt reinkarnationsteorier anses vi leva och återfödas i flera liv. Vi bär med oss energi- och så kallade cellminnen från våra tidigare liv. Dessa minnen kan ibland hjälpa oss att förstå varifrån vår sorgsenhet, ångest och rädslor bottnar i, om vi inte funnit orsaken i det nuvarande livet.”
 
Tragermassage
 
“Trager® är ett rofyllt sätt att genom beröring med mjuka, vaggande rörelser och med individuella rörelseövningar släppa spänningar, stress och hitta tillbaka till kroppens naturliga rörelsemönster. Med Trager® kan du förbättra din kroppshållning, andning samt öka kroppens rörelsefrihet och balans. Trager® kan ge effektiv lindring för dig som har ont eller har spänningar i exempelvis rygg, nacke, axlar, käke – men passar lika bra för dig som önskar få en rogivande stund av vila och återhämtning. Trager® består av två delar; dels en session på en behandlingsbänk och dels individuella rörelseövningar som du enkelt kan göra i din vardag. Rörelseövningarna kallas Mentastics, ett uttryck skapat från engelskans “mental gymnastics” – mental gymnastik, och kan göras både individuellt och i grupp. Upphovsmannen är Milton Trager, legitimerad läkare (M.D), USA, 1908-1997. Han ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur beröring med mjuka rörelser påverkar kroppen och nervsystemet.”
 
Transhealing
 
“I en transhealing försätter sig ett medium i ett transtillstånd, d v s ”överlåter” kontrollen av sin kropp till hjälpare i Andevärlden. Andevärlden kan då kontrollera delar av mediumets undermedvetande för att på så vis komma i närmare kontakt med, och kanalisera/styra helande energier till en person, utan att mediumet deltar aktivt.”
 
Trollbord (Andebord)
 
“Andebord innebär att andevärlden talar genom ett bord. Både anhöriga från anda sidan och andlig vägledare kan komma igenom och lämna budskap. Bordet har tre ben. Det finns ett ben för ja, ett ben för nej och ett räkneben”
 
TruAge-Scanning
 
[ingen beskrivning]
 
Trumresor
 
“Inom shamanismen används trumresor för att försätta sig i ett djupare meditativt eller i trans-tillstånd med hjälp av trummandets rytm. Trumresor görs oftast i grupp då någon trummar och övriga deltagare går in i meditationstillstånd. Många gånger möter man djur från andevärlden vid dessa meditationer, en del av dem kan vara ens ”eget kraftdjur”.”
 
Tuinamassage
 
[ingen beskrivning]
 
Vedisk astrologi
 
[ingen beskrivning]
 
Yoga
 
[ingen beskrivning]
 
Zonterapi
 
“Enligt zonterapi (även reflexzonterapi, reflexologi) kan kroppen indelas i olika lodräta skikt, zoner, från huvud till fötter och händer. Vid obalans eller sjukdom reagerar zonpunkterna för respektive organ med att ömma. Behandling ges genom att trycka på dessa zonpunkter och stimulera energi och blodgenomströmning till det område som är i obalans. Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapin även på öronen och övriga kroppen.”
 
Änglabord
 
“Änglabord/Andebord/Trollbord – detta fenomen kretsar kring ett bord speciellt konstruerat för att fungera som en kommunikationslänk mellan människor och den andliga världen. Deltagarna samlas runt bordet och ställer frågor till den andra sidan av slöjan mellan världarna. Man kan även genom en tyst önskan begära svar. Bordet, som har tre ben, reagerar genom att röra sig på olika sätt, i en form av dans som är en fysisk manifestation av de energier som samlas från både deltagarna och den andliga världen. Det är i denna ”dans” kommunikationen tar form. De tre huvudsakliga rörelserna är: en rörelse för att uttrycka “ja,” en annan för att uttrycka “nej,” och en tredje som används för att bokstavera eller räkna, bordet kan även fysiskt luta sig mot personen som en kram från andra sidan.”
 
Änglabudskap
 
[ingen beskrivning]
 
Änglahealing
 
[ingen beskrivning]
 
Änglakonsultation
 
[ingen beskrivning]
 
Ögondiagnostik
 
[ingen beskrivning]
 

 
Om du är nyfiken kan du läsa mer om ovanstående begrepp i de här artiklarna: Akupressur, Akupunktur, Chakran, Astrologi, Aura, Feng shui, Healing, Irisdiagnostik, Kinesiotejp, Kristaller, Naturopati (naturmedicin), Neuro­lingvistisk programmering, Psykoanalys, Slagruta, Tarotkort, TCM, Zonterapi. I dessa artiklar framgår varför det som marknadsförs på den här typen av mässor är nästan 100% nonsens, och ofta harmfullt sådant.

Vad är problemet? Kan man inte få tro vad man vill?

Om man uppskattar vad man upplever som en andlig och spirituell upplevelse, kanske kombinerat med lite massage och avkoppling, kan det då inte få vara tillåtet att uppskatta en hälsomässa? Att få sin aura avläst eller få reda på att man i ett tidigare liv var Napoleons Joséphine kanske känns bra eller som en intressesant förströelse, lite underhållning i vardagen. Och det finns väl ändå fenomen som inte vetenskapen kan förklara, vad är problemet med att utforska det?

Självklart kan man se det så. Men saken är den att även om vi inte kan förklara allt med vetenskap så står det bortom allt rimligt tvivel att de så kallade behandlingar som listas ovan inte löser verkliga och reella problem. De kan i vissa fall kanske ge kortvarig tillfredsställelse men i så fall utan att adressera ens verkliga behov. Attraktionen ligger ofta i att de utger sig för att ge alltför enkla svar på komplexa problem. För att genomskåda detta är det därför en stor hjälp att studera så kallade logiska felslut som till exempel anekdotisk bevisföring, bekräftelsebias eller omvänd bevisbörda. Vem som helst kan låta lura sig om man inte har de rätta verktygen.
 
Länkar:

 
1) Sveriges radio, 2024-02-09: Kommun stöttar mässa med seans och healing: ”Oacceptabelt” och Sveriges Radio, 2024-02-09: Professorn: Därför är kristaller och tarotkort humbug
2) Enligt Harmoni Expos egen ”Om”-sida på evenemangets webbplats som vi inte har någon större lust att länka till.
3) per 17 februari 2024

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning