integrativ-medicin-ki-osher-centrum
Vid Osher centrum bedrivs forskning kring integrativ medicin.

Integrativ medicin är ett begrepp som ofta används av förespråkare av alternativmedicin, då framför allt som benämning på när vetenskaplig medicin och offentlig vård använder alternativmedicinska metoder. Det finns dock en helt annan betydelse, som innebär att alternativmedicin undersöks med vetenskapliga metoder och ställs under samma evidenskrav som ordinarie medicin. Syftet är att kunna fånga upp eventuella verksamma behandlingar och integrera dem i den konventionella vården och medicinvetenskapen.

Både vetenskap och pseudovetenskap inom integrativ medicin

Denna typ av forskning bedrivs på Osher centrum på Karolinska Institutet, som finansieras av en privat donation. Osher centrum har kritiserats av alternativmedicinska förespråkare för att de inte forskar på t.ex. homeopati, (eftersom det ur vetenskaplig synvinkel är dödfött) och därför försnillar finansiärens gåva. Istället handlar studierna ofta om psykologiska mekanismer och kopplingen mellan kropp och psyke. Det finns också en annan avdelning på KI, Forskargrupp Integrativ Vård, med kopplingar till den antroposofiska Vidarkliniken.

Forskningen har bland annat kunnat visa att Acceptance and commitment therapy (ACT) är verkningsfullt vid kronisk smärta. Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.