post id: 26754
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26754
  
Skeptisk måndag

Spiritism

(Not: inte att förväxla med Spiritualism.)

Systrarna Fox

Att tro på andar och spöken är säkert en lika gammal företeelse som människan själv. “Modern” spiritism, med seanser och personer som framställer sig som medium, anses ofta ha börjat med systrarna Fox, med början 1848.

Systrarna Fox
Systrarna Fox, 1852
(Library of Congress)

Catherine (Kate) och Margaretta (Maggie) Fox, möjligen ibland hjälpta av sin äldre syster Leah, lurade då flera gånger sin familj att de kunde kommunicera med en ande i deras “hemsökta” hus i Hydesville, i staten New York. I början använde de sig ofta av ett äpple med ett snöre i som de studsade på golvet för att åstadkomma knackningar från anden och andra liknande trick. Föräldrarna gick på det och försökte stoppa hemsökelsen, bland annat genom att skilja systrarna åt. Märkligt nog verkade “anden” följa med varthän systrarna befann sig, även när de skickades att bo på olika ställen. Fenomenet fick stor uppmärksamhet och systrarna fortsatte som vuxna att uppträda som medium till och från i resten av sina liv.

Många efterföljare

Systrarna Foxs verksamhet blev upptakten till ett helt nytt yrke, att vara ett medium. Tiden i USA och Europa var på 1800-talet väldigt mottaglig för spiritismen som fenomen. Många faktorer spelade säkert in, så som uppluckrad religionslagstiftning och den framväxande nya sensationalistiska nyhetspressen. Intresset var mycket stort och under 1800-talets senare hälft så exploderade snabbt en lukrativ verksamhet för självutnämnda medier.

Kritiker

Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle
Harry Houdini
Harry Houdini

Redan från början var vissa öppet skeptiska och kritiska till spirit­ismen, och många demon­strerade att det var fullt möjligt att vilseleda folk med ganska enkla medel. Det är lätt att skapa mystiska ljud, att få bord att verka levitera av sig själv, eller att få saker att flytta på sig i mörka rum när ingen ser vad som händer. Särskilt när det underlättas av att publiken gärna vill låta sig övertygas. Spiritismen fick ännu ett uppsving efter första världskriget när många som hade mist anhöriga sökte ett avslut med sina saknade. En känd sådan var Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes skapare. Doyle hade redan tidigare lockats av spiritism, och hans intresse tog ytterligare fart efter att hans son Kingsley dog 1918 av komplikationer efter en krigsskada. Doyle var god vän med Harry Houdini som i motsats till honom var övertygad om att det hela var bluff. Houdinis position ledde så småningom att Doyle bröt kontakten med honom.

Caroline Giertz
Caroline Giertz, “Det okända”
F. Fouganthin, CC BY-SA 4.0

Spiritism idag

Precis som all annan tro på det övernaturliga så finns det alltid kvar en marknad för det, även om det har motbevisats gång på gång. TV-program som Andarnas makt, Förnimmelse av mord (Årets förvillare 2003) och Det okända är tydliga exempel.

A real medium is rare

Och trots att svenska så kallade ”medium” då och då avslöjas som bedragare (t ex Anders Åkesson 20101) ) så fortsätter de ofta sina karriärer som om ingenting hade hänt.
 
Fascinationen med att nå personer som har dött är stor, men det kan vara bra att minnas ett engelskt understatement: “A real med­ium is rare”.

Länkar:
Folkvett 2-2012: Kort om spiritism
1) Folkvett nr 4-2010: Fysiskt medium avslöjat
Wikipedia (eng): Fox sisters
Wikipedia (sv): Spiritism
Wikipedia (sv): Anders Åkesson (spiritistiskt medium)
Skeptisk måndag: Seans

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning