Tillståndet fraktal felaktighet är att ha fel på varje tänkbar upplösningsskala. Det vill säga, på avstånd är världsbilden hos en person som har fraktalt fel helt felaktig; och vidare, oavsett vilken liten del av denna persons världsbild du zoomar in på, kommer denna del vara lika fel som hela världsbilden.

Att debattera med en person som har fraktalt fel leder till en oändlig regress, eftersom varje tillbakavisande du gör av denna persons åsikter kommer leda till ett genmäle fullt av halvsanningar, logiska språng och regelrätta lögner som kräver minst lika mycket tillbakavisande som det första. Det är lika omöjligt att övertyga en person som har fraktalt fel om något som det är att gå runt hela kanten på Mandelbrotmängden på ändlig tid.

Om du någonsin blir indragen i en diskussion med en person på nätet som har fraktalt fel–på sändlistor, nyhetsgrupper eller nätforum–så är det klokaste du kan göra att säga vad du har på hjärtat en gång och sedan ignorera alla svar, och på det sättet spara tid.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.