faktoid
Att guldfiskar har ett minne på endast tre sekunder är en välkänd faktoid.

Faktoid, ett begrepp som lanserades på svenska av Martin Kylhammar i tidskriften Tvärsnitt omkring år 2000. Ordet kommer från faktum + oid från grekiska ειδος eidos, ”bild” eller ”utseende” = något som ser ut som ett faktum, men som inte är det. Ursprungligen var det Norman Mailer som 1973 uppfann ordet ”factoid”, med samma etymologi och i stort sett samma betydelse.

En faktoid är osann, men spridd som sann

Svenska Språkrådet ger följande riktlinje: ”Vi rekommenderar att man i svenskan reserverar faktoid just för något som är osant fast det liknar en sanning och är spritt som en sanning.”

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.