post id: 30059
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30059
 
Skeptisk måndag

Kronisk borrelia

Fästing
Fästing av släktet Ixodes, spridare av borrelia


Vad är borrelia?

Borrelia är en sjukdom som kan drabba fåglar, människor och andra däggdjur. Sjukdomen orsakas av en bakterie som sprids av fästingar och förekommer i större delen av Sverige. Ofta är infektionen lindrig och det är möjligt att ha den utan att ens veta om det.

Om man har symptom så är det ofta fråga om hudrodnad, feber, huvudvärk, och annan värk i kroppen (främst i nacke, armar, rygg och i benen). I allvarligare fall kan borrelia sprida sig till nervsystemet, så kallad neuroborrelios. Borrelia (inklusive neuroborrelios) behandlas framgångsrikt med antibiotika.
Not: Om du misstänker att du är drabbad, kontakta 1177 eller vårdcentral för vidare information och behandling.

Borrelia Burgdorferi
Bakterien Borrelia Burgdorferi behandlas framgångsrikt med normal antibiotikakur

“Kronisk borrelia” är inte en en legitim diagnos

I vissa fall kan man ha relativt långvariga besvär, även efter det att själva infektionen är borta. Detta ska inte förväxlas med så kallad “kronisk borrelia” som är en påhittad diagnos.

Detta betyder självklart inte att de som tror sig ha det inte är sjuka eller att de inbillar sig någonting. Symptomen som tillskrivs kronisk borrelia är så allmänna att de kan bero på en mängd olika saker. Det har gjort att det har vuxit upp en skuggindustri av kliniker och enskilda läkare, bland annat i Norge och Tyskland. Dessa personer säger sig vara specialister på att behandla “kronisk borrelia”.

Ofta går behandlingarna ut på att inta extrema doser av antibiotika under lång eller rent av obegränsad tid, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar, utan någon positiv effekt. Även Antabus (Disulfiram), som också har otäcka biverkningar, eller obskyra dieter, förespråkas utan vetenskapliga belägg. Detta är att betrakta som rent kvacksalveri. Detta gäller vare sig behandlaren själv tror på det eller ej, och inte heller ens om behandlaren har en läkarlegitimation. (Även enskilda läkare kan utöva kvacksalveri.)

Patienter som vittnar om “kronisk borrelia”

Det ska understrykas att personer som är övertygade att de lider av kronisk borrelia bör tas på allvar. De som mår dåligt behöver hjälp och vård. Att orsaken tillskrivs kronisk borrelia kan förklaras av många orsaker, och betyder definitivt inte att den som är sjuk är korkad, tokig eller lättlurad.

En orsak som kan leda en att tro på kronisk borrelia är att symptomen är ospecifika och diffusa och det gör det svårt att ställa en exakt diagnos. Som patient kan man då uppleva att den vanliga sjukvården är svävande och inte kan ge tydliga svar. Det är då lätt att falla för alternativa behandlare som inte tvekar att ge enkla och tydliga (men felaktiga!) svar. Kvacksalvare är ofta bättre på att få patienten att känna sig hörd. Det betyder inte att de har rätt.

Har du hört talas om personer som blivit framgångsrikt behandlade mot kronisk borrelia? Innan du tar det som bevis på att kronisk borrelia finns på riktigt, så är det en bra idé att läsa om vad 1177 har att säga om saken. Studera gärna också några vanliga logiska felslut som kan förklara hur felaktiga saker kan framstå som väldigt övertygande. Se även våra inlägg om bekräftelsebias, anekdotisk bevisföring och överlevnadsbias.

Sammanfattning

Det finns inga belägg för att borrelia kan finnas kvar efter det att man genomgått normal antibiotikabehandling som har eliminerat bakterieinfektionen. Som nämt ovan så kan vissa symtom ibland ta tid att försvinna, men sjukdomen som sådan är inte längre kvar i kroppen. Att den vanliga sjukvården har svårt att ställa en diagnos på ospecifika symptom betyder inte att svaret måste vara “kronisk borrelia” och att det skulle vara en bra idé att vända sig till kvacksalvare.

Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

3 responses to “Kronisk borrelia

  1. Jag vill förtydliga att slutsatsen av ovanstående inte är att borrelia går över av sig själv.
   Borrelia är en allvarlig sjukdom och man bör alltid kontakta läkare. Poängen är att om man efter adekvat behandling har fått konstaterat att bakterieinfektionen är borta, så finns det inga skäl att tro att sjukdomen finns kvar och har blivit “kronisk”.
   Om man känner sig fortsatt sjuk kan det bero på andra orsaker och man bör förstås fortsätta att prata med läkare i så fall.
   Men ytterligare behandling mot “kronisk borrelia” med farliga mängder antibiotika (eller antabus eller annat) är verkningslöst och dyrt, och kan leda till svåra biverkningar. Dessutom kan det leda till att det tar längre tid innan man hittar den verkliga orsaken till att man inte mår bra, eftersom man fokuserar på fel sak.

 1. Vi har på kort tid fått in tre kritiska kommentarer till den här artikeln. Att de kommer nästan samtidigt, och över ett år efter inlägget postades, tyder på att det är en koordinerad aktion (vilket i sig inte är otillåtet). Men eftersom kommentarerna innehåller farlig misinformation som vi inte vill propagera för på vår hemsida, har vi valt att inte godkänna dem.

  Med det sagt vill vi i allmänna drag bemöta vissa argument som framförts:
  – Att man i vissa länder på vissa håll behandlar “kronisk borrelia” med bland annat stora mängder antibiotika betyder inte att dessa länder “ligger före” Sverige på något sätt. Även i dessa länder handlar det behandlingar som till 99% ligger utanför den etablerade sjukvården (vissa felhandlingar kan ske även där). Att dessa tolereras i vissa länder betyder bara att andra länder kan ha en liberalare syn på alternativmedicin*) och på vad som i Sverige skulle anses vara kvacksalveri. (Notera att man kan bedriva kvacksalveri i god tro, se texten ovan)
  – Att kända personer har sökt upp den här typen av behandlingar utomlands är inget bevis för att de fungerar. Även kändisar kan falla offer för den här typen av misinformation.
  – Att WHO i sitt dokument “ICD-11” (International Classification of Diseases) har ett flertal koder för borrelia, betyder inte att det finns vetenskapliga bevis för “kronisk borrelia” i den benämningen som texten ovan beskriver. Det betyder inte heller att det finns evidens för att de behandlingar som erbjuds utomlands fungerar.

  *) not: Definitionen för alternativmedicin är 1) att det inte finns bevis för att den fungerar, eller 2) att det har påvisats att det inte fungerar. Om en alternativ behandling kan visas fungera är den inte längre “alternativ”.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning