post id: 32854
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=32854
 
Skeptisk måndag

Aspartam

QED
Modell av en aspartam-molekyl (Public Domain)Den 14 juli 2023 meddelade WHO-organet IARC (International Agency for Research on Cancer) att de klassificerar sötningsmedlet aspartam som ”möjligen cancerframkallande” (”possibly carcinogenic”) för människor. Aspartam används sedan länge i livsmedel när man vill undvika socker, till exempel olika light-drycker. Betyder det att man borde sluta med light-läsk? Hur kan man tillåta ämnen i livsmedel som möjligen kan orsaka cancer?

Olika grupper enligt IARC

IARC har fyra klassificeringsgrupper som man kan dela in olika ämnen, beteende och omständigheter i vad gäller cancer:

 • Grupp 1: Cancerframkallande
 • Grupp 2A: Troligen cancerframkallande
 • Grupp 2B: Möjligen cancerframkallande
 • Grupp 3: Ej klassificerbart

(I teorin finns också en femte nivå, ”Grupp 4: Ej cancerframkallande”, men den används i praktiken inte.)

När något placeras i Grupp 2B betyder det vanligtvis att uppgifter om cancer i människor saknas eller är otillräckliga och att myndigheten gör en extrapolering från uppgifter om djur eller in vitro-laboratorier.

Fara eller risk

IARC gör sin bedömning baserat på hur farligt någonting är, och inte hur stor risk det utgör. Skillnaden är väldigt stor men lätt att blanda ihop. Exempel: En vattenbuffel kan utgöra en stor fara för människor (och andra djur) om man påträffar den i naturen. Men att gå till ett zoo och titta på en vattenbuffel i en säker och väldesignad inhägnad är i princip riskfritt.

Vad gäller livsmedel (och ämnen man kan få i sig på annat sätt) är dosen helt avgörande. Aspartam är ungefär 200 gånger sötare än socker och mängden aspartam är alltså väldigt liten i light-dryck. WHO har valt att behålla samma rekommenderade maxgräns för dagligt intag av aspartam som tidigare. Trots den nya klassificeringen menar man att det inte innebär någon påtaglig risk att dagligen få i sig 40 mg aspartam per kg kroppsvikt. För en person som väger 70 kilo är gränsen alltså 2800 mg per dag. En typisk light-dryck (som Coca Cola light) innehåller 530 mg aspartam per liter. En person som väger 70 kilo kan alltså lugnt dricka över 5 liter light-dryck varje dag och ändå ligga under WHOs riktlinjer. För ett barn som väger 35 kilo är motsvarande mängd drygt 2,5 liter.

Alternativrisken

Vanlig (icke-light) läsk innehåller socker istället för aspartam. Coca Cola innehåller cirka 106 gram (106 000 mg) per liter vilket givetvis är mycket onyttigt. Så om alternativet till light-läsk inte är vanligt vatten, så är det alldeles säkert bättre att välja light-läsken.

Slutsats

Den nya klassificeringen av aspartam som ”möjligen cancerogen” är inget skäl att drabbas av panik. Det finns ingen anledning att tro att måttlig konsumtion innebär någon verklig risk. Framför allt bör man inte dra slutsatsen att man bör välja sockerbaserad läsk framför light-varianterna. Sockerinnehållet i vanlig läsk är säkerligen mycket mer onyttigt än de väldigt små mängderna av aspartam som finns i light-läskedrycker.

Källor:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

One response to “Aspartam

 1. Jobbade på ett svenskt bryggeri på 80/90-talet där detta ämne användes i light-läsk.I förhör med dåvarande tillverkaren så var det ett känsligt ämne då det verkade som så att det inte var helt utrett av amerikanska FDA vid tidpunkten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning