post id: 35554
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35554
 
Skeptisk måndag

Regression mot medelvärdet

Akupunktur
Det saknas evidens för att akupunktur skulle vara effektivare än placebo.
Public Domain


Varför alternativ­­behandlingar kan se ut att fungera

Bakom det lite torra och statistiska begreppet Regression mot medelvärdet (eng. Regression to the mean) finns en viktig förklaring till varför det många gånger ser ut som om alternativa eller overksamma behandlingar faktiskt fungerar. Fenomenet samverkar ofta med (men är skilt från) konceptet bekräftelsebias som innebär att vi tolkar varje utfall som positivt.

Vad som egentligen händer är att vi tror att normala upp-och nedgångar i symptom måste bero på det som vi har gjort. Men många symptom ökar och minskar kring ett genomsnitt över tid.

Hur det fungerar

Låt oss ta ett exempel med ledvärk i ett knä. Vissa dagar känns det ganska bra medan andra dagar känns det mer allvarligt. Om vi ritar upp symptomen över tid så kan det se ut som i figur 1.

Figur 1
Figur 1

Av helt naturliga skäl så söker patienten oftare hjälp eller terapi när kurvan är på väg upp eller är nära toppen. Efter behandlingen så vänder kurvan neråt igen och det skapar en mycket övertygande illusion av att det man gjorde måste ha fungerat, se figur 2.

Figur 2
Figur 2

“Jag bryr mig inte om dina ’så kallade studier’, det fungerade i alla fall på mig.”

 
Regression mot medelvärdet kan ligga bakom att man vägrar lyssna på någon som säger att det saknas bevis för att en viss terapi fungerar. ”Jag bryr mig inte om dina ’så kallade studier’, det fungerade i alla fall på mig.”

Men vad som har hänt är att man har en självupplevd, men missvisande, anekdot. Slutsatsen är att det är mycket svårt (och ofta omöjligt) att dra några slutsatser av sin egen erfarenhet. Det kan kännas svårt att acceptera, men det gör det väldigt viktigt att istället titta på välkontrollerade vetenskapliga studier.

Vidare läsning:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

4 responses to “Regression mot medelvärdet

 1. Hej!

  Vad baseras “Men de flesta symptom ökar och minskar kring ett genomsnitt över tid” på?

  MVH
  Erik

  1. Tack för din kommentar, Erik. “de flesta” är kanske ett lite för brett påstående. Jag har uppdaterat texten och ändrat till “många”. Jag tror inte det förändrar budskapet i inlägget.

 2. I vården kallar vi det bara ” bra och dåliga dagar” de flesta med kronisk smärta upplever det. Det upplever man även när man får vetenskapligt beprövade metoder.

 3. om patienten mår bättre så säger läkaren -min medicin hjälpte
  Om patienten mår sämre, så säger läkaren – du kom för sent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning