Vitalism är den metafysiska läran att levande organismer besitter en icke-fysisk inre kraft eller energi som ger dem livsegenskap.

Vitalister tror att enbart fysikens och kemins lagar inte kan förklara livets funktioner och processer. Vitalism är emot mekanistisk materialism och dess tes att liv uppstår ur en komplex kombination av organiskt material.

Vitalism – att insistera att det finns någon mystisk, extra ingrediens i allt levande – har visat sig vara inte en djup insikt utan istället ett miss­lyckande för fantasin.
— Daniel Dennett

Den vitalistiska principen går under många namn: chi eller qi (Kina), prana (Indien och terapeutisk beröring), ki (Japan); Wilhelm Reichs orgon-energi, Mesmers djurmagnetism, Bergsons élan vital (livskraft) etc. Amerikanska förespråkare föredrar främst termen energi. Många typer av alternativa terapier eller energi­mediciner är baserade på en övertygelse om att hälsa bestäms av flödet av denna påstådda energi. Exempel på detta är bland annat akupunktur, ayurvedisk medicin, terapeutisk beröring, reiki och qigong.

Energibehandlingars ”effekt” är en placeboeffekt, vilket leder till att många förespråkare misstar effekterna av klassisk konditionering, förväntan på lindring som leder till minskning av ångest och stress, med föreställningen att behandlingens effektivitet beror på övernaturlig energi.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.