SARS-CoV-2 virus (modell)
Modell av SARS-Cov-2 virus

Covid-19 är den sjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 och som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Sedan dess har covid-19 spridits över hela världen i den största pandemi som har förekommit sedan “spanska sjukan” i slutet av 1910-talet.

I det intensiva nyhetsflödet om pandemin blandas välgrundade forskningsresultat med önsketänkande och bluffar. Hur kan man avgöra vilka påståenden som går att lita på?

Nedan har vi samlat ett antal länkar som kan ge svar på en del av dessa frågor.

Video-resurser:

Dan Larhammar – Vad är fakta och vad är fake news om Covid 19

Dan Larhammar, professor och ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin, höll ett föredrag den 17 november 2020 där han ger exempel på både förhastade forskningsslutsatser, kommersiella bedrägerier och politisk propaganda samt tipsar om källor som granskar sanningshalten i nyheter och reklam. Föreläsningen filmades och finns tillgänglig att se på Vetenskap & Folkbildnings Youtube-kanal. Föreläsningen anordnades i samarbete mellan Folkuniversitetet och Vetenskap och Folkbildning.


Dan Larhammar – Vacciner och vaccinmotstånd – att skilja evidens från desinformation

Här är ytterligare ett föredrag från 30 mars 2021 av Dan Larhammar angående vaccin och vaccinmotstånd.


Gunilla Karlsson Hedestam - Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald
Gunilla Karlsson Hedestam – Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald

Den 10 februari 2021 höll professor Gunilla Karlsson Hedestam ett utmärkt föredrag i KVA’s regi, som handlar om immunförsvaret mot virus, särskilt mot coronavirus.


Andra länkar till faktagranskad information om covid-19:

Vetenskap och Folkbildning