raw-food-råkost
Exempel på hur ett mål av raw food kan se ut.

Raw food, råkost, en rörelse som förespråkar att man endast ska äta oprocessad mat, som inte upphettats över cirka 40 grader. Anledning är att upphettning sägs förstöra viktiga näringsämnen som man vill bevara. Det är inte ovanligt att stöta på påståenden om att upphettad föda är giftig eller lämnar giftiga restprodukter efter sig i kroppen. Det finns flera olika inriktningar inom rörelsen, men gemensamt för dem är att de alla gör anspråk på att vara den optimala kosten för mänskligheten.

Många falska påståenden om hälsa inom raw food

Ett starkt påstående som tyvärr inte backas upp av lika starka belägg. I det här klippet uttrycker en företrädare uppfattningen om att klorofyll renar och återställer kroppen, samt ”när på djupet”. I samma intervju påstås att kokosvatten är ett ”elektriskt vatten” som är enklare för cellerna att ta upp än vanligt vatten. Pontus Kristensson är skaparen av raw food-forumet greenroomsverige.com, som närmar sig 900 medlemmar. På sin profil där har han videor med ”mikrobiologen” Robert O. Young, som påstår sig kunna bota bl a cancer med hjälp av sin upptäckt The New Biology ®. Även det ett påstående som saknar vetenskaplig täckning. Raw food-kosten är inte en pseudovetenskap i sig (även om den extrema kosten kan göra det svårt att få i sig vissa näringsämnen), men kommer alltså ofta i ett ”paket” med pseudovetenskapliga hälsopåståenden.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.