Koro är en psykisk störning som ger personen vanföreställningar över förkrympning och tillbakadragande av penis i kombination med panik och rädsla att vara döende. Koro återfinns i den kinesiska metafysiken och kulturen. Koro sammankopplas med tron att ohälsosam eller onormal sex (sex med prostituerade, masturbation, t.o.m. ejakulation under sömn) rubbar balansen mellan yin/yang som finns när en make har sex med sin maka, dvs “normalt sex”. Denna metafysiska rubbning av harmoni (yang) visar sig genom att penis krymper. Yang är en vital del av mannen och om yang tvingas ut på ett olämpligt sätt så är resultatet en dödlig dos koro.

Det är också antaget att koro kan spridas i mat. En koro epidemi utbröt 1967 i Singpore efter att tidningar rapporterade om fall av koro som orsakats av att personer ätit griskött från grisar som vaccinerats mot svinfeber. Förutom minskad försäljning av griskött så följde hundratals fall av koro. Nyhetsmedierna i Singapore som de facto orsakade denna panik gav sedan mycket utrymme åt hälsomyndigheterna vilka övertygade singaporianerna att koro är ett resultat av rädsla vilket fick epidemin att upphöra.

Länkar:
Wikipedia (en): Koro (Medicine)

Artiklar / böcker:
Bild:Us.png Bartholomew, Robert E. “The Medicalization of Exotic Deviance: A Sociological Perspective on Epidemic Koro,” Transcultural Psychiatry 35(1):5-38, March 1998.
Bild:Us.png Bartholomew, Robert E. and Benjamin Radford. “Genital Shrinking Scares,” in Hoaxes, Myths, and Manias – Why We Need Critical Thinking (Prometheus Books 2003).
Bild:Us.png Rubin, Robert T. Extraordinary Disorders of Human Behavior, edited by Claude T. H. Friedmann and Robert A. Faguet (NY & London: Plenum Press, 1982).

Vetenskap och Folkbildning