klimatförnekare
xkcd om hur klimatförnekare kan resonera när de misstar väder för klimat.

Klimatförnekare, klimatskeptiker, personer och organisationer som sprider felaktiga slutsatser angående det aktuella klimatforskningsläget, och i synnerhet människans påverkan på klimatet. Ofta parat med en politisk övertygelse om att arbetet för att komma till rätta med klimatförändringarna är meningslöst. Ofta används sk. ”cherry picking”, körbärsplockning, av data för att stärka hypotesen, t.ex. genom att välja korta tidsintervall med passande trend. Klimatförnekare kan skilja sig starkt i uppfattningen om klimatförändringarnas omfattning, och människans påverkan på densamma – medan vissa hävdar att det över huvud taget inte sker någon uppvärmning av jorden till att människans påverkan på klimatet är överdriven men inte obefintlig.

Klimatförnekare har undermåligt vetenskapligt stöd

Framför allt är koldioxidens roll viktig när det kommer till människans påverkan på klimatet, eftersom den är den vanligaste växthusgasen som släpps ut i det moderna samhället. Klimatförnekare ifrågasätter oftast koldioxidens betydelse för klimatförändringarna, i strid med vetenskaplig konsensus på området. Eftersom klimatförnekarna har ont om vetenskapligt stöd för sina påståenden hänvisar man till konspirationsteorier om att forskare som ”går emot strömmen” rensas bort på universiteten och inte får publiceras eftersom de sprider ”obekväma sanningar”. Vad som skulle vara obekvämt med en vetenskaplig teori som visar att vi människor kan fortsätta att släppa ut obegränsat med koldioxid i atmosfären har man dock inte riktigt klarlagt. Det är också vanligt att de kritiserar forskning i debattartiklar i dagstidningar istället för i granskade vetenskapliga tidskrifter.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.