Alla pseudovetenskapliga påhitt är faktiskt inte lagliga. Använd dessa instruktioner för att anmäla en reklam, utövare eller lurendrejare så inte fler råkar illa ut. Tänk på att anmälningsprocessen ofta tar lång tid, och att det går att varna andra under tiden via internet eller lokala media.

Falsk eller otillbörlig marknadsföring

Exempelvis reklam, banners eller informationstext som hävdar saker som inte stämmer (mirakel-bantingsmedel, amegastavar etc.)

Marknadsföringslagen 10 § säger att en näringsidkare inte får använda sig av  felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande.
Tidigare exempel på ett sådant fall är när ett företag i reklam hävdade att deras spikmatta behandlade depression, migrän, kol och artros. (Källa)

Din anmälan bör innehålla den annons, de avtalsvillkor, den förpackning, den produkt eller annat som du reagerat på. I samtliga fall är det viktigt att tala om när och var marknadsföringen, produkten med mera har förekommit. Gäller det radio- eller TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal och vilken produkt marknadsföringen handlar om och vilket företag som står bakom produkten. Till anmälningsformuläret på Konsumentverket.

Bedrägeri

Exempelvis närstående som blivit lurade på pengar av medium.

På Vetenskap och Folkbildnings internetforum diskuteras ofta olika typer av pyramidföretag och multi-level-marketing (MLM)-försäljare, som påstår sig ha knäckt det ekonomiska systemet och kunna ge guld och gröna skogar åt var och en som investerar i deras smutsiga affärer. Ibland är deras affärsmetoder rena bedrägerier, se exempel här.

Misstänker du bedrägeri ska du anmäla detta till polisen. Det enklaste är att ringa till polisen på nummer 114 14, så hjälper de till med anmälan. Misstänker du att andra i ditt område riskerar att råka ut för samma sak kan det vara en god idé att också kontakta lokal media.

Person som ej är legitimerad som behandlar allvarligt sjuka människor (cancer, diabetes, AIDS etc).

Enligt patientsäkerhetslagens femte kapitel får ingen utanför sjukvården, eller som inte är legitimerad, behandla följande sjukdomar: cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med graviditet eller förlossning. Man får inte heller behandla anmälningspliktiga sjukdomar, ge bedövning eller prova ut kontaktlinser.

Det är förbjudet för andra än personal inom sjukvården eller legitimerad personal att behandla barn under åtta år.

Anmäl detta hos Inspektionen för Vård och Omsorg (f.d. Socialstyrelsen), ivo.se. Fyll i blanketten Tipsa IVO och skicka in, instruktioner finns här.

Falska läkare, psykologer osv.

Vissa yrkestitlar är skyddade och får bara användas av den som har legitimation eller särskilt förordnande för yrket. Några sådana titlar inom sjukvården är arbetsterapeut, dietist, läkare, psykolog, psykoterapeut, receptarie, sjuksköterska och sjukgymnast.

Om du misstänker att någon beskriver sig som t.ex läkare utan att vara det så kan du enkelt kontrollera detta hos IVO. Det är extra allvarligt förstås om denna person till exempel försöker att bota cancer med vitkål och basilika.

TV- eller radioprogram med tvivelaktigt innehåll

Granskningsnämnden är ett viktigt opinionsbildande hjälpmedel. Reglerna är dock olika beroende på vem som står bakom det sända programmet. Här nedan finns därför en kort genomgång:

SVT, SR och UR
Public Service-företagen har krav på sig att vara opartiska och sakliga. Med opartiskhet menas till exempel att en kritiserad person ska kunna bemöta kritiken, att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt samt att företrädare för kanalerna inte får göra värderande uttalanden eller ställningstaganden. Med saklighet menas att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Ett visst krav på saklighet gäller också för andra än Public Service-företagen, t ex TV4, Axess, TV11 (dock inte utländska företag som Kanal 5 och TV3).

Exempel på osakligt inslag: P3 Nyhetsguidens programserie om Gardasil.

Programformen spelar roll. Ett satiriskt inslag har till exempel högre i tak. Tillfälliga medverkande har högre i tak än programledare.

Alla TV- och radiokanaler (utom utländska som till exempel Kanal 5 och TV3):
Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Enskilda produkter får inte visas otillbörligt länge och hyllas orimligt mycket.

Ett inslag som inte verkar ha blivit fällt, men som kan tjäna som exempel för vad som skulle kunna ligga nära en fällning, är TV4 Nyhetsmorgon okritiska inslag om kalk med företrädare från ”Kalk-industrin” i studion.

Anmälan görs hos myndigheten för press radio och TV.

Särskilt om homeopatiska läkemedel

Vid försäljning av specifika homeopatiska läkemedel gäller följande:

  • Måste vara registrerade! En lista på alla registrerade homeopatiska läkemedel finns här.
  • Ordet ”Homeopatikum” ska framgå tydligt av märkningen och bipacksedel.
  • Ingen specifik terapeutisk indikation får förekomma i märkningen av medlet eller i någon åtföljande information.

Om en homeopat ger beskrivningar av vad homeopatisk behandling i allmänhet kan göra, bör du göra en anmälan enligt någon annan punkt.

Anmälan görs till Läkemedelsverket.

Kom ihåg!

Många anmälningar ger i praktiken mer uppmärksamhet till frågan, men även en ensam anmälning kan leda till resultat.

Även om anmälningarna inte leder till någon åtgärd från själva tillsynsmyndigheten, kan de ändå göra nytta. Anmälningar som inte leder någon vart är ändå sökbara för grävande journalister, vilket ibland kan leda till att de får information till reportage om t ex MLM (multi-level-marketing).

 

Vetenskap och Folkbildning