kreationism-intelligent-design
Enligt kreationism skapades världen av en gud för några fåtal tusen år sedan. Vetenskaplig forskning har dock visat att universum uppkom för 13,8 miljarder år sedan, och livet utvecklades gradvis genom evolution under de årmiljarder som Jorden haft förutsättningar för liv.

Kreationism, uppfattningen att världen inklusive jordens livsformer uppkommit genom en skapelse, vanligtvis i enlighet med den kristna skapelseberättelsen i Första Mosebok. Kreationism är inte en vetenskaplig teori eftersom kreationister är särskilt aktiva i USA med många försök att jämställa kreationismen med evolutionen i skolundervisningen i olika delstater. Sådana anspråk har av juridiska instanser avfärdats som lagstridiga. Den kreationistiska lobbyverksamheten har icke desto mindre lett till att många amerikanska skolböcker i biologi undviker att tydligt diskutera evolutionen och dess vetenskapliga stöd, men på senare tid har allt fler forskare och vetenskapliga organisationer aktivt bemött kreationistiska påståenden.

Den kreationistiska organisationen Institute for Creation Research i San Diego bedriver trots namnet ingen forskning värd namnet utan arbetar genom att handplocka studier i den vetenskapliga evolutionslitteraturen som sedan presenteras som om de skulle ifrågasätta evolutionen. I Sverige finns en förening kallad Genesis som försöker ifrågasätta evolutionen. Föreningens utgångspunkt är att utvecklingsläran är oförenlig med bibelns gud och att acceptans av evolutionen leder till antingen rasism eller urholkning av människovärdet.

Flera kristna samfund och friskolor, exempelvis Livets Ord, har också framfört evolutionskritik som kännetecknas av missförstånd, överdrifter och selekterade observationer. Kreationister har vitt skilda uppfattningar om jordens ålder, alltifrån Bibelns 6000 år till vetenskapens 4,5 miljarder år, och föreningen Genesis tar inte ställning i denna väsentliga fråga. På föreningens hemsidor framförs flera felaktiga påståenden om evolutionen.

Intelligent design är en modern form av kreationism

Under senare år har en tankegång kallad intelligent design (ID) spritts inom och utanför USA, inte minst genom det s.k. Discovery Institute, en kristen lobbyorganisation baserad i Seattle. Argumenten och strategin påminner på många sätt om kreationisternas, även om ID inte bygger på den bibliska skapelseberättelsen och accepterar en hög ålder för jorden. Grundtanken är att komplexa biologiska strukturer måste ha blivit designade av någon slags intelligens, underförstått den kristne guden. ID påstås av Discovery Institute vara vetenskaplig men ignorerar likväl observationer som stöder en evolution utan intelligent design, exempelvis de stora mängder defekta gener som finns i arvsmassan hos många levande organismer, inte minst människan. Vid flera tillfällen har Discovery Institute medvetet förvrängt vetenskapliga studier för att försöka ifrågasätta evolutionen. Kända företrädare för kreationismen och ID i USA är Duane Gish, Phillip E. Johnson och Michael J. Behe.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning