kognitiv-bias-daniel-kahneman
Begreppet kognitiv bias myntades av Amos Tversky och Daniel Kahneman (bild) år 1972.

En kognitiv bias är ett sätt hjärnan fungerar på som kan ge en skev verklighetsuppfattning och leda till irrationella beslut och tolkningar.

Dessa har troligtvis haft evolutionär nytta, t.ex. att tolka in syften bakom händelser. De tjänar ofta som genvägar i tänkandet som ibland slår fel.

Psykologiforskare har upptäckt en rad biaser. Bland de mest kända är bekräftelsebias, som innebär att man söker upp information som bekräftar ens åsikter och föreställningar och undviker information som går emot dessa.

Det finns många olika typer av kognitiv bias

Andra biaser är

  • Dunning-Kruger-effekten som innebär att mycket oskickliga människor upplever sig vara mycket skickligare än medeltalet.
  • Subjektiv validering där man lättare uppfattar påståenden som sanna om de har någon personlig betydelse för en.
  • Essentialism där man lättare kategoriserar människor och saker enligt deras inneboende natur, trots stor variation.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning