Önsketänkande är att tolka fakta, redogörelser, händelser, varseblivningar etc. enligt vad man vill ska vara fallet, snarare än enligt den givna evidensen. Om det är gjort medvetet och utan hänsyn till sanningen, kallas det för vantolkning, falsifikation, förställning, hyckleri, oärlighet eller förvrängning av sanningen.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.