Önsketänkande är att tolka fakta, redogörelser, händelser, varseblivningar etc. enligt vad man vill ska vara fallet, snarare än enligt den givna evidensen. Om det är gjort medvetet och utan hänsyn till sanningen, kallas det för vantolkning, falsifikation, förställning, hyckleri, oärlighet eller förvrängning av sanningen.

Vetenskap och Folkbildning