kommunikologi
Kommunikologi saknar vetenskapligt stöd.

Kommunikologi är en pseudovetenskaplig lära som har hämtat många av sina idéer från NLP (neurolingvistisk programmering) – en psykologisk teori som trots sitt vetenskapsliknande namn inte har något forskningsmässigt stöd. Kommunikologin hävdar bl.a. att man kan kan dela in människors sätt att kommunicera och lära i olika sinnesmodaliteter och att man skall anpassa sin kommunikation till dessa i enlighet med vilken modalitet som är dominerande. Om någon person uttrycker sig med “detta lämnar en besk eftersmak” är sinnesmodaliten smaksinnet, och då anser man att det blir en bättre kontakt och inlärning om man anpassar sig till detta och kanske svarar “ja, det verkar surt“. Vidare är man av uppfattningen att olika specifika typer av kroppsrörelser har effekt på hjärnans förmåga till inlärning och koncentration. Inte heller detta har något vetenskapligt stöd.

Kommunikologi är inte vetenskapligt

Trots det obefintliga forskningsstödet för kommunikologi och NLP säljs kurser och föredrag i lärorna för stora summor till både privat- och skattefinansierade organisationer, oftast av personer utan formell utbildning som hävdar psykologisk och pedagogisk kompetens.

Vetenskap och Folkbildning