post id: 13149
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13149
 
Skeptisk måndag

ESP – extrasensorisk perception

Ett “sjätte sinne”

Extrasensorisk perception, vanligen kallat ESP, är den påstådda förmågan att uppfatta information bortom de vanliga sinnena. Det kan till exempel vara att “se” och beskriva en okänd bild i ett annat rum än det man befinner sig i eller läsa upp innehållet av ett brev i ett förseglat kuvert utan att få se det i förväg.

Det kan också innebära förmåga till klärvoajans, telepati, psykokinesi (flytta föremål med tankekraft) eller så kallade ut-ur-kroppen-upplevelser.

Historik

ZenerkortAkademisk forskning ang ESP inleddes på 1930-talet vid Duke University av J.B. Rine och hans hustru Louisa Rhine. Louisa arbetade främst med att samla in och dokumentera rapporter om spontana fall och anekdoter, medan hennes man koncentrerade sina studier på laboratorieexperiment. För sina tester använde han bland annat så kallade “Zenerkort” med olika symboler för fjärrskådningsexperiment och tärningar för att testa psykokinesi. Experimenten kritiserades från flera håll på grund av konceptuella brister och dålig bevisföring. W.S. Cox vid Princeton University försökte replikera Rhines experiment, men konstaterade 1936 att det “inte finns evidens för extrasensorisk perceptions hos ‘genomsnittsdeltagaren’ eller för någon specifik individ i gruppen.” Även andra misslyckades med att upprepa Rhines experiment med positivt resultat.

Nutida forskning

Lunds Universitet

2003 inrättade Lunds Universitet en professur inom institutionen för psykologi med inriktning på parapsykologisk forskning. Tjänsten bekostades genom en testamentesdonation från dansken Poul Thorsen och var väldigt kontroversiell både för ämnet i sig och för den tillsatte professorn, psykologen Etzel Carderña. Cardeña har flera gånger hävdat att han anser att det finns bevis för ESP och andra paranormala fenomen. Dock har ingen av de studier han har bedrivit under nästan 20 år eller de bevis som han refererat till verkat bidra till något nytt inom området.

Goldsmiths University of London

Prof Chris French, Goldsmiths UniversityProfessor Chris French doktorerade i psychology 1974. Han leder sedan 2000 “the Anomalistic Psychology Research Unit” vid Psykologiska Institutionen vid Goldsmiths University. Till skillnad från Cardeña så bedriver French en genomgående evidensbaserad forskning och har visat att en mängd kända psykologiska effekter mycket bättre kan förklara varför personer blir övertygade om att de upplever ESP och andra övernaturliga fenomen. French är mycket aktiv inom skeptikerrörelsen i Storbritannien och även internationellt. I början på sin karriär var han relativt positivt inställd till ämnen som astrologi och ESP, men upptäckte med tiden hur de bevis som fördes fram inte höll för noggrannare granskning. Han säger sig fortfarande vara öppen för att hitta verkliga paranormala fenomen, men att det efter över 40 års studier fortfarande saknas någon vetenskaplig grund för dem.

Anledningar till att vara skeptisk

Det finns många bra anledningar att vara tveksam till att ESP existerar. En anledning är att eventuella effekter alltid minskar eller försvinner ju bättre kontrollerade testerna är. En annan är att det inte finns något teoretisk förklaring om hur det skulle gå till som stämmer överens med våra kunskaper om fysik eller biologi.

Däremot finns det många psykologiska förklaringar till att man upplever sig se sådana fenomen. Det kan handla om rena misstag, bekräftelsebias, så kallad cherry picking och rent önsketänkande. Innan bättre bevis kommer fram bör man i första hand luta åt detta som förklaring istället för att spekulera om fenomen som motsäger allt vi vet om den fysiska verkligheten.

Länkar:
Extra Sensory Perception (Wikipedia)
Etzel Cardeña (VoF)
Prof Chris French (Goldsmiths University)
Prof Chris French (Wikipedia)
“An Improper Researcher” (Skeptical Inquirer)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

One response to “ESP – extrasensorisk perception

 1. Tänk om folk kunde växa upp, se och mogna på sig någon gång.
  Precis alla människor på denna jord är mediala av sig inte bara vissa människor, utan ALLA.
  Men många törs inte medge det för att dom är rädd bli hånade av andra, det är synd dom ska istället vara glada dom kommit en bit på vägen och lämnat den tredimensionella världen bakom sig, man får ett helt nytt glatt liv.
  Den tredimensionella världen kändes trång och instängd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning