post id: 12958
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12958
  
Skeptisk måndag

Traditionell kinesisk medicin (TCM)

Traditionell kinesisk medicin, TCM, är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina men används i stora delar av Östasien. Den behandling som slagit störst i västvärlden är akupunktur.

Traditionell kinesisk medicin saknar vetenskaplig grund

Den akupunktur som idag används bland annat i svensk sjukvård glider dock ständigt längre ifrån den traditionella kinesiska läran. Den kinesiska akupunkturen bygger på den österländska medicinens övertygelse om att kroppen har 24 meridianer som går som ledningar genom kroppen. I dessa sägs en särskild energi, Qi, flyta. Akupunkturnålarna ska sättas utefter dessa meridianer, vars existens inte gått att påvisa vetenskapligt.
En annan utgångspunkt i TCM som saknar vetenskapligt stöd är att sjukdom och ohälsa beror på obalans mellan yin och yang i kroppen.
TCM försvaras ofta med argumentet om att det bygger på uråldrig kunskap, och att det därför måste vara något i det som fungerar. Om en behandling fungerar eller inte går dock inte att bedöma utifrån hur länge man använt metoden, utan genom att undersöka hur bra den fungerar. Till det bör man använda vetenskaplig metod.

WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) har under 2000-talet på ett oroväckande sätt öppnat upp för en acceptans av TCM. Vad detta beror på kan man spekulera i, men regimen i Kina har tydligt marknadsfört TCM av nationalistiska och politiska skäl. Samtidigt var generaldirektören 2007 – 2017 för WHO den Hong Kong-födde Margaret Chan, en uttalad förespråkare för TCM.
Den 18 juni 2018 publicerade WHO den 11:e versionen av sitt så kallade ICD dokument (International Classification of Diseases) vilken ratificerades 25 maj 2019. Högst kontroversiellt innehåller ICD 11 ett helt nytt kapitel med klassifikationskoder gällande “traditionella mediciner”, i praktiken TCM. Detta har kritiserats som klart olämpligt och har karaktäriseras som en politisk eftergift efter påtryckningar från kinesiskt håll. Det är väldigt olyckligt att pseudovetenskapliga idéer såsom TCM överhuvudtaget nämns i dokument som i övrigt beskriver evidensbaserad medicin.

 
Länkar:
EASAC / FEAM, november 2019, Traditional Chinese Medicine: A Statement by EASAC and FEAM
Scientific American, april 2019, En dålig idé för WHO att uppmuntra TCM
Wang, Folkvett nr 2 2008, Traditionell och västerländsk medicin i Kina
Larhammar, Diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer
News Medical om Chinese Acupuncture
VoF: Traditionell kinesisk medicin

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Vetenskap och Folkbildning