Vetenskap och Folkbildning

c/o Föreningshuset SEDAB
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

Organisationsnummer: 814800-7068
Plusgironummer: 63591-2
Plusgironummer OCR: 4782502-1
Swish: 123 420 5365

Uppdatera dina medlemsuppgifter här.

E-post till kansliet: kansli@vof.se
Här följer en lista på e-postadresser inom VoF. För att nå enskilda personer i styrelsen, se denna sida.

I övrigt:
info@vof.se Allmänna frågor och nomineringar
kansli@vof.se Administration
pseudotipset@vof.se Tips om nya pseudovetenskaper
webmaster@vof.se Webmastergruppen
riksstyrelsen@vof.se Riksstyrelsen
valberedning@vof.se Valberedningen
forumadmin@vof.se Forumledningen
voftv@vof.se Redaktör Youtube (VoFTV)
folkvett@vof.se Folkvettsredaktionen
press@vof.se Presskontakt
konsument@vof.se Konsumentupplysning
medlem@vof.se Frågor om medlemsskap

Vetenskap och Folkbildning