Vill du bli medlem i föreningen Vetenskap och Folkbildning? Eller vill du kanske bara prenumerera på vår tidskrift “Folkvett”?
Fyll då i formuläret i nedanstående länk!
(Redan medlem? Hitta info och hantera ditt medlemskap här.)

OBS! När du klickar “Bli medlem” lämnar du VoFs hemsida och tas till Föreningshuset.se som sköter vårt medlemsregister

Bli medlem

Det finns tre olika alternativ till medlemskap och/eller prenumeration:

1. Fullt medlemskap

Medlemsavgiften är 250 kr/år. Som medlem får du kallelser till medlemsmöten per e-post eller med vanlig post, beroende på vad du föredrar. Föreningens tidskrift Folkvett ingår i medlemsavgiften.

Medlemskap räknas över kalenderår enligt följande: Om man blir medlem i föreningen (registrerat betalningsdatum för medlemsavgiften gäller) innan den 1 november blir man medlem för innevarande kalenderår. Då får man samtliga Folkvett-nummer som utkommit under året* samt de kommande numren under året. Om man blir medlem den 1 november eller senare under året gäller medlemskapet även för hela nästkommande år. Då får man de Folkvett-nummer som ännu inte utkommit under innevarande år och samtliga nummer som utkommer under nästkommande kalenderår. Om något nummer har tagit slut kan det ersättas av nummer från tidigare år.

2. Begränsat medlemskap (Familjemedlemskap)

Medlemsavgiften är 50 kr/år. Med ett begränsat medlemskap är man fullvärdig medlem i föreningen, men man erhåller inte tidskriften Folkvett eller andra postutskick. Däremot får man alla utskick som går ut via e-post. För att teckna ett begränsat medlemskap måste man vara skriven på samma adress som någon som har tecknat ett fullt medlemskap.

3. Endast prenumeration

Avgiften avser endast tidskriften Folkvett och är 250 kr för samtliga nummer under året. För prenumeranter bosatta utomlands tillkommer en adminstrativ avgift på 50 kr. Den som väljer att endast prenumerera blir ej medlem i föreningen och får inga kallelser till medlemsmöten eller dylikt.

Bli medlem i Vetenskap och Folkbildning

OBS! Om du får ett felmeddelande när du trycker “skicka”, sänd istället ett e-post med uppgifterna du fyllt i till medlem@vof.se. Fyller du i en e-postadress så kommer du att få ett elektroniskt välkomstbrev. Om inget sådant kommer, skicka då för säkerhets skull ett e-post med dina uppgifter till info@vof.se. Om du redan är medlem och vill adressändra, gå till sidan för adressändring.

Plusgiro: Du kan välja att betala medlemsavgiften direkt via plusgiro eller vänta på ett inbetalningskort. Om du väljer att betala via plusgiro så ange i fältet “Synpunkter” att du betalar via plusgiro och på girots meddelandefält vilket slags medlemskap du tecknat:

  • M – för fullt medlemskap med brevledes information
  • E – för fullt medlemskap med information via e-post
  • F – för begränsat medlemskap för sammanboende på samma adress utan brevinformation och utan tidskrift
  • P – för enbart prenumerant.

Ange även namn samt annan identifierande information (t.ex. adress) i mån av plats.

VoF:s plusgironummer är 63591-2 (om du istället inväntar en avi så kan det stå ett annat mottagarnummer, vänlgen se här).

Vetenskap och Folkbildning