post id: 33149
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=33149
  
Skeptisk måndag

Världsisläran

Teorin om Welteislehre publicerades 1913 av österrikaren Hanns Hörbiger tillsammans med läraren och amatörastronomen Philipp Fauth. Initialt fick teorin ganska lite uppmärksamhet. Idén gick ut på att Vintergatan och vårt solsystem bildades genom en gigantisk explosion orsakad av att en vattendränkt död stjärna föll in i en jättestjärna. Explosionen skulle ha resulterat i stora mängder vattenånga som kyldes ner och frös till is i världsrymden. När dessa isblock sedan kolliderade med jorden (som för övrigt ska vara ihålig) orsakade de sedan hagelstormar och olika naturkatastrofer.

Hanns Hörbiger, 1860 – 1931
Bild: Public domain

Hörbiger hävdade att idén om ett universum präglat av is kom till honom intuitivt, “i en blixt”, efter flera timmars betraktande av månen i ett teleskop. Han insåg plötsligt att dess yta och ljusstyrka bara kunde förklaras av att den var helt gjord av is. Detta var hans första “inspiration” från vilken han redan förväntade sig “odödlig” berömmelse.

Hörbigers idéer var både spekulativa och saknar uppenbarligen vetenskaplig evidens. Men under 1920-talet fick hans teori nytt stöd, särskilt bland förespråkare för den tyska nationalsocialismen. Världsisläran passade bra in i den nazistiska ideologin, bland annat för att den ariska rasen skulle ha härstammat från kalla områden på jorden. Dessutom tilltalades man av tanken av den kosmiska kampen mellan is och eld som Hörbiger betecknade ”Neptunism” och ’Plutonism”.

Stödet för isläran sträckte sig till inflytelserika personer i den nazistiska regimen. Detta inkluderade Heinrich Himmler och Adolf Hitler, som i januari 1942 uttryckligen förklarade att han var övertygad. Himmler höll med och ansåg att den var en del av den “nordiska världsbilden”. De var övertygade om att empiriska bevis så småningom skulle bekräfta teorin och de avfärdade kritik mot detta som okunnighet.

Det har föreslagits att det skulle finnas ett samband mellan Hörbigers teori och misslyckandet med Operation Barbarossa, Hitlers militära kampanj i Sovjetunionen. Förutsägelser baserade på isläran ska då ha påverkat vissa strategiska beslut, där en del meteorologiska prognoser förlitade sig på ”idéer om kosmisk is”. Hitler verkar ha sett den hårda vintern 1941-42 som ett bevis för Hörbigers teori och det ska ha stärkt hans tro på ”isens kraft”. Han uttryckte sitt stöd för Hörbigers lära trots att den kritiserades i akademiska kretsar.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

2 responses to “Världsisläran

  1. Hejsan!
    Det vore bra med en notförteckning/referenser som essän kan luta sig emot.Som en bättre wikipedia-artikel,där andra har grävt ned sig i ämnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning