nostradamus
Trots djupa analyser av Nostradamus texter av hans uttolkare har ingen stor katastrof kunnat förutses innan den inträffat.

NostradamusMichel de Nostre-Dame (1503-66), fransk astrolog som skrev fyrradiga profetior på rim och utgav dem som Centuries (1555-68). Profetiorna är mycket dunkla och har lockat åtskilliga uttolkare. Hans anhängare är ofta oense om vilka senare historiska händelser som fyrradingarna syftar på. Till hans nutida framgång har säkert bidragit att många moderna översättningar är tillrättalagda både språkligt och dispositionsmässigt. Han har t.ex. tolkats synnerligen fritt till svenska av Åke Ohlmarks.

Nostradamus nådde popularitet tack vare förfalskade profetior

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 steg den påstådda profetens popularitet kraftigt i USA, då det spreds förfalskade profetior om dåden tillskriva honom.

Vidare läsning:

 • J. Randi, The Mask of Nostradamus, New York 1990.
 • B. af Klintberg, Förord i Nostradamus profetior, Stockholm 2001.


Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.