Reklamprodukter

Vill man visa sin support för föreningen så kan man köpa reklamprodukter. Det finns även böcker och gamla Folkvett utspridda över lokalavdelningarna som kan användas vid evenemang.

Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap i Sverige

2021 genomförde VoF en undersökning om hur det svenska folket förhåller sig till vetenskap, pseudovetenskap, konspirationsteorier och det övernaturliga. VoF genomförde en liknande undersökning 2015 och i de fall det varit möjligt har förändringar i det svenska folkets attityder belysts. Här kan du läsa mer om VoF-undersökningen 2021 och ladda hem rapporten som PDF.

Konspirationsteorier – En handbok

Verkliga konspirationer existerar, men de uppdagas sällan genom konspirationsteoretiska metoder. Snarare uppdagas de genom konventionellt tänkande – en sund skepsis mot officiella redogörelser tillsammans med ett omsorgsfullt vägande för och emot av tillgängliga bevis, och en strävan efter konsekvens. Som motsats karaktäriseras konspirationstänkande av extrem skepsis mot all information som inte passar teorin, övertolkningar av fakta som stödjer konspirationsteorin, och självmotsägelser.
Denna handbok av Stephan Lewandowsky och John Cook förklarar allt detta och mer. I svensk översättning av Lotten Kalenius.

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19

En handbok för alla som vill veta mer om vacciner mot covid-19, hur man talar med andra om dem samt hur man motverkar felaktig information om vacciner.
Kommunikationshandbok för Covid-19 vaccin
Mer information om Covid-19 finns också här.

Handbok i debunkning 2020:

Handbok i debunkning är en guide till hur du bäst bemöter myter. Det är en utmaning att “debunka” felaktig information, som till exempel att råka sprida myten medan du argumenterar! The Debunking Handbook är 2020 skriven av ett internationellt forskarteam under ledning av John Cook och Stephan Lewandowsky och är översatt av Lotten Kalenius.
Den första upplagan av John Cook och Stephan Lewandowsky från 2011 är fortfarande relevant och finns i översättning av journalisten Amanda Duregård.

Debunking Handbook Swedish 2020
Debunking Handbook Swedish

Harry Potter och den Vetenskapliga metoden (Vetenskaplig fanfiction)

Vad hade hänt om Harry Potter varit en vetenskapsnörd? Allt i trollkarlsvärlden är obegripligt utifrån den forskning som hittills producerats. Harry Potter-Evans-Verres måste, med hjälp av vetenskaplig metod, försöka ta reda på varför en häxa på en sekund kan förvandlas till en katt – trots att det strider mot något så grundläggande som termodynamikens lagar. Och det är bara början.

Översatt till svenska av Amanda Duregård

Harry Potter och den Vetenskapliga Metoden (PDF)

Broschyrer att skriva ut:

VoF:s officiella folder

Därför ska du vaccinera ditt barn mot HPV (Denna broschyr är något föråldrad och i behov av uppdatering)

Affisch att skriva ut:

Vanliga argumentationsfel

Vetenskap och Folkbildning