Läkande beröring är en sorts energi-healing. Helaren vidrör patienten försiktigt, vilket påstås påverka en energi som finns inom och omkring varje mänsklig kropp. Sjukdom påstås störa denna energi och helaren tror att hennes beröring kommer att hjälpa till att återställa balansen, harmonin, jämvikten, et cetera, till det ”mänskliga energisystemet” och därigenom underlätta självläkning hos patienten.

Läkande beröring kallas för en holistisk terapi eftersom den bygger på uppfattningen att healing inbegriper någon slags helhet eller fullständighet hos kroppen, sinnet, känslan och anden. Som all energihealing bygger läkande beröring på magiskt tänkande.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.pngEnergy Healing: Looking in All the Wrong Places av Robert Todd Carroll
Bild:Us.pngHealingTouch.net
 • Vetenskap och Folkbildning
  Added to cart.

  SHOPPING CART

  ×

  Cart is empty

   Loading...
   Back to cart

   CHECKOUT

   Please complete your shipping and payment details below.

   Shipping & Billing Information

   Payment Information


   OR

   Thanks for your order!

   We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

   Oops, payment failed.

   It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

   Powered by WP Stripe Cart.