Termen ‘forntida astronauter‘ betecknar den spekulativa föreställningen att utomjordingar ligger bakom de flesta av jordens forntida civilisationer. Den mest ökända förespråkaren för denna idé är Erich von Däniken, författare till flera populära böcker i ämnet. Hans Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past till exempel, är ett svepande anfall minnen och förmågor hos forntidens folk. Von Däniken hävdar att myter, konst, social organisation och så vidare hos de forntida folken infördes av astronatuter från andra planeter. Han ifrågasätter inte bara deras förmåga att minnas utan även deras förmåga till kultur och civilisation. Förhistoriska människor kunde inte utveckla sin egen konst och kultur, utan lärde sig konst och vetenskap från besökar från yttre rymden.

Var finns bevisen för Von Dänikens påståenden? En del av dem var bluff. Till exempel visade han upp fotografiera av keramik som han påstod hade hittats vid en arkeologisk utgrävning. Keramiken föresteller flygande tefat och påstods kunna dateras till biblisk tid. Men, undersökare från Nova (ett prima program om vetenskap i public service-TV) hittade krukmakaren som tillerkat de påstått urtida krukorna. De konfronterade von Däniken med bevis för hans bedrägeri. Hans svar var att bedrägeriet var befogat, eftersom folk bara skulle tro om de såg bevis! (“The Case of the Ancient Astronauts,” visades 8:e mars 1978 gjordes i samarbete med BBC’s Horizon och Peter Spry-Leverton)!

Huvuddelen av von Dänikens belägg består av missvisande och felaktiga resonemang. Hans data består mest av arkeologiska intressanta platser och urtida myter. Han utgår från sitt antagande om utomjordiska astronauter och omformar sedan all information för att passa den idén. Till exempel: han förklarar de gigantiska mönstren i form av djur i öknen vid Nazca i Peru med att det rör sig om en forntida flygplats för utomjordingar. Sannolikheten att det handlar om teckningar som har med invånarnas religion eller vetenskap att göra berörs inte.

Han hemfaller ofta till falska dilemman och Bild:Se.pngsvartvit argumentation av den här typen: “Antingen förklarar vi detta med att anta att dessa primitiva idioter gjorde detta själva, eller så måste vi acceptera den mer troliga tanken att de fick hjälp från extremt avancerade folk som måste ha kommit från andra planeter där teknik som maskiner för Bild:Us.pnganti-gravitation har uppfunnits.”

Hans engagemang i sin teori har inte minskat trots motbevis, vilket kan märkas på ännu en bok i ämnet: Arrival of the Gods: Revealing the Alien Landing Sites at Nazca (1998).

Kritiker

Von Däniken har haft många kritiker av sina idéer, men Ronald Story utmärker sig som den mest grundliga. De flesta av von Dänikens kritiker påpekar att de förhistoriska folken inte var hjälplösa, inkompetenta, glömska vildar som han framställer dem som. (De lär ju åtminstone ha behövt vara intelligenta nog att förstå sina himmelska instruktörers språk och budskap — en nog så stor prestation!) Även om det är sant att vi ännu inte vet säkert hur antikens folk utförde sina mer anmärkningsvärda fysiska och tekniska storverk. Vi undrar fortfarande hur de gamla egyptierna reste jättelika obelisker i öknen och hur stenåldersmänniskor förflyttade enorma uthuggna stenblock och placerade dem i Bild:Se.pngdösen och Bild:Se.pnggångrifter.

Vi förundras över jättelika huggna stenhuvuden på Påskön och undrar varför de gjordes, vem som gjorde dem, och varför de övergav platsen. Någon dag kan vi ha svar på våra frågor, men dessa svar lär komma från vetenskapliga undersökningar, och inte från pseudovetenskapliga spekulationer.

Till exempel, genom att observera samtida stenåldersfolk på Papua Nya Guinea, där stora stenar fortfarand kan hittas ovanpå gravar, har lärt oss hur forntidens människor kan ha åstadkommit samma sak med knappt mer än rep av organiskt material, hävstänger och spadar av trä, en smula uppfinningsrikedom och rejält med mänsklig råstyrka. I dokumentären Bild:Us.pngNova’s “Secrets of Lost Empires” görs inga åberopanden av utomjordiska läromästare när man försöker lista ut hur de gamla egyptierna reste en massiv Bild:Us.pngobelisk, hur medeltida arméer byggde sina Bild:Us.pngkatapulter eller hur och varför skulptörerna på Bild:Us.pngPåskön gjorde vad de gjorde.

Vi har ingen anledning att anta att våra urtida förfäders minnne var så mycket sämre än våra egna att de inte skulle kunna komma ihåg besök av utomjordingar tillräckligt väl för att bevara en korrekt skildring av dem.

Det finns ingen större mängd bevis till stöd för uppfattningen att antika myter och religiösa historier är förvrängda och bristfälliga hågkommelser av forntida astrounauter nedtecknade av dåtidens prästerskap. Bevisen åt andra hållet – att förhistoriska eller “primitiva” människor var (och är) intelligenta och uppfinningsrika – är fullständigt överväldigande.

Det är förstås mäöjligt att besökare från yttre rymden har landar på jorden för några tusen år sedan och kommunicerade med våra förfäder. Men det verkar mycket troligare att förhistoriska människor själva gav upphov till sin egen konst, teknik och kultur. Varför ska man ta till von Dänikens förklaringsmodell? Genom att göra det ökar man kanske mystiken och romantiken i teorin, men gör den samtidigt mindre rimlig, i synnerhet som den då verkar mindre i överensstämmelse med vad vi redan vet om världen. Och varför begränsa sig till Egypten, Mexico, och andra icke-europeiska länder? Vad ska vi säga om de som byggde Bild:Se.pngNewgrange eller Bild:Se.pngStonehenge? Hypotesen om forntida astronauter är onödig. Vi bör använda Ockhams rakkniv och avvisa hypotesen.

Se även

(utomjordiskt) bortförandeansiktet på MarsnazcalinjernaSiriusZecharia SitchinUFOVelikovsky.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.png Erich von Daniken’s “Chariots of the Gods?”: Science or Charlatanism? av Robert Sheaffer
Bild:Us.png Nova – Hot Science
Bild:Us.png Chariots of Lies: the CorreX files av Paul Willis (Omdöpt till the Correx Archives på grund av juridiska hot om copyrightinstrång från 20th Century Fox Alien Network)
Bild:Us.png Sitchin’s Twelfth Planet av Rob Hafernik

Böcker

Bild:Us.png Bullard, Thomas E. “Ancient Astronauts,” in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996), pp. 25-32.
Bild:Us.png Colavito, Jason. (2005). The Cult of Alien Gods – H. P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture. Prometheus.
Bild:Us.png De Camp, L. Sprague. The Ancient Engineers (New York: Ballantine Books, 1977).
Bild:Us.png Fagan, Garrett G. 2006. Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. Routledge.
Bild:Us.png Feder, Kenneth L. Frauds, Mysteries and Myths, 4th ed. (McGraw Hill Co., 2001).
Bild:Us.png Story, Ronald. Guardians of the Universe (New York: St. Martin’s Press, 1980).
Bild:Us.png Story, Ronald. The Space-gods Revealed: a Close Look at the Theories of Erich von Däniken, 2nd ed. (New York: Barnes & Noble, 1976).
Vetenskap och Folkbildning