Vetenskap och folkbildnings lokalavdelning i Uppsala var en av de första lokalavdelningarna inom VoF. I Uppsala har vår förening ca 300 medlemmar. Hos oss kan du vara med och delta i en hel rad aktiviteter.
Vi ordnar studiecirklar, föredrag och pubkvällar. Under kulturnatten, som äger rum i Uppsala varje år i september, kan du alltid finna oss vid vårt bord. Där delar vi ut broschyrer, svarar på frågor och säljer böcker till alla som är intresserade av vår verksamhet.

Varmt välkommna!

Mikael Hedeland
Ordförande i VoF:s lokalavdelning i Uppsala

Evenemang i Uppsala


Styrelse

Kontakta styrelsen: uppsala@vof.se

Ledamöter:
Mikael Hedeland (ordförande) ordf.uppsala@vof.se 3 fr höger
Birgitta Ericsson (vice ordförande) 2 fr höger
Roland Uhrberg (sekreterare/kassör) 3 från vänster
Gunilla Burell 2 f vänster
Per Johan Råsmark 1 fr höger
Maria Wold-Troell (webbansvarig) 4 fr. vänster
Dan Larhammar 1 fr. vä.nster

Uppsalas lokalavdelning finns på Youtube med ett antal utmärkta föredrag som du kan strömma på din dator.

Uppsala bildarkiv:

Vetenskap och Folkbildning