bermudatriangeln
Bermudatriangeln såsom det brukar anges geografiskt.

Bermudatriangeln, ett område i västra Atlanten, begränsat av hörnen Bermuda, Miami och Puerto Rico. Rykten om områdets farlighet har förekommit tidigare, men blev allmänt känd när Charles Berlitz tillsammans med J. M. Valentine i boken The Bermuda Triangle (1974) (på svenska Dödens triangel, 1975) hävdade att en stor mängd fartyg och flygplan på oförklarliga sätt hade förolyckats i Bermuda.triangeln.

Det är ingen förhöjd olycksfrekvens i Bermudatriangeln

En granskning genomförd av Larry Kusche (The Bermuda Triangle Mystery – Solved, 1975) visade att många av olyckorna skett i svår väderlek och att flera av dem alls inte inträffat inom de utpekade gränserna för triangeln. Någon förhöjd olycksfrekvens finns alltså inte i området. Berlitz har fortsatt att upprepa sina motbevisade påståenden och har tjänat stora pengar på dem.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.