post id: 32965
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=32965
  
Skeptisk måndag

Edzard Ernst

Edzard Ernst
Edzard Ernst, 2015
© Nederlandse Leeuw CC 4.0


Alternativ­doktorn som tänkte om

Edzard Ernst föddes i Wiesbaden i dåvarande Västtyskland 1948. Enligt egen utsago var hans stora passion egentligen musik men eftersom familjens yrkestradition var inom området medicin så han fick vackert acceptera en karriär som läkare. I stora delar av Tyskland gjordes det liten eller ingen skillnad mellan evidensbaserad och alternativ medicin. Familjens husläkare var homeopat och som en naturlig del av sin utbildning studerade Ernst såväl konventionell medicin som akupunktur, örtmedicin, homeopati, massageterapi och kiropraktisk behandling.

Frågvis ”bråkstake”

Ernst fick redan i sin tidiga yrkesutövning rykte om sig att ifrågasätta det mesta. Han ställde ofta frågor om evidensen hos de alternativa behandlingarna som han förväntades utöva, och som han fått lära sig fungerade.

Efter ett antal positioner fick han en prestigefylld tjänst vid universitetet i Wien. Som ansvarig för ett hundratal anställda gjorde han sig där obekväm och impopulär genom att ifrågasätta universitetets historia. Han envisas med att försöka gå till botten med hur universitetet systematiskt hade motarbetat, diskriminerat och avskedat anställda med judisk härkomst under den så kallade ”Anschulss”-perioden under andra världskriget. När universitetet i Exeter i England erbjöd honom en tjänst för forskning inom området komplementär och alternativ medicin var han grundligt trött på hyckleriet i Wien och accepterade tacksamt.

Tiden vid Exeter

I sin nya roll vid Exeter möttes han initialt av misstänksamhet av både förespråkare och kritiker av alternativa behandlingar. Utövare av sådana behandlingar ogillade att deras metoder sattes under lupp. Vetenskapligt lagda forskare misstänkte å andra sidan att han var ute efter att legitimera pseudovetenskapligt nonsens. Den senare gruppen vann han dock så småningom över när hans rapporter gång på gång kom fram till att alternativa metoder inte visade större effekt än placebobehandlingar. Med tiden kom Ernst att bli en av de största kritikerna mot alternativa, icke-evidensbaserade behandlingar. Han har under sin karriär publicerat mer än 1000 vetenskapliga rapporter och ett stort antal böcker.

Prins Charles
Charles, prins av Wales (1972)
By Allan warren – Own work, CC BY-SA 3.0

Konflikten med Prins Charles

Charles, dåvarande prinsen av Wales (nu Kung Charles III) var (och är) som bekant en hängiven anhängare av allsköns ovetenskapliga behandlingar. Han har under långt tid öppet propagerat för bland annat homeopati, gersonterapi, akupunktur, traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och mycket annat. Han har även periodvis marknadsfört egna homeopatiska preparat under sitt varumärke ”Dutchy Herbals” (ordet ”herbal”, ger för övrigt det felaktiga intrycket att produkten innehåller örter. Se homeopati). Samma år som Ernst tillträdde sin post vid Exeter så grundade Charles “The Foundation for Integrated Health” (FIH), en lobby­organisation för alternativa behandlingar.

FIH presenterade 2005 den så kallade Smallwood-rapporten, beställd av Charles. Den hävdade att bland annat akupunktur, homeopati och örtmedicin är kostnadseffektiva och verksamma behandlingar som borde anammas av Storbritanniens hälso­vårds­system (NHS). Ernst kritiserade den i svidande ordalag. FIH anklagade honom då för att ha begått sekretessbrott när han offentligt diskuterade innehållet i rapporten. Saken utreddes noga och Ernst friades från alla anklagelser. Trots detta ledde affären till att finansieringen av Ernsts avdelning på Exeter drogs in. Ernst tvingades dra sig tillbaka 2011, två år tidigare än planerat, vilket han menar att Charles personligen låg bakom.

Homeopati
Homeopatiska sockerpiller, så kallade ‘globuli’
(Public Domain)

Ernst har beskrivit det hela i detalj in sin utmärkta självbiografi “A Scientist in Wonderland” (2015). 2022 gav Ernst också ut boken “Charles, The Alternative Prince: An Unauthorised Biography” (nu återutgiven som ”Charles, The Alternative King”) vilken beskriver Charles livslånga gärning som förespråkare av alternativmedicin. Själv fortsätter Ernst flitigt att blogga om alternativa behandlingar och den senaste forskningen inom ämnet. Han är också en flitig författare och har vid intervjutillfällen skämtsamt lovat att han kommer ge ut en ny bok om årets tills han dör.

Vi hoppas på många fler böcker framöver…

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning