aura-chakra
En konstnärs beskrivning om hur en aura skulle kunna se ut.

Aura, chakra, begrepp inom olika former av auraterapi, men även inom t.ex. antroposofisk läkekonst. Auran uppfattas som ett slags ”vitalenergi” som innesluter varje människa. Man påstår att denna aura kan förnimmas av personer med speciella gåvor. Vanliga människor påstås kunna analysera den genom ”Kirlianfoton” eller en ”Kilnerskärm”. Genom aurafotografi påstår man sig kunna kartlägga individens ”sanna karaktär”. Man använder därvid en aurakamera vars bild genom färger, formen och storleken på auran ger besked om individens fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd. Aurans färger påstås avslöja individens personlighet. Man sammankopplar också aurafärgerna med körtlar och andra organ samt med psykiska tillstånd. Genom Aurabalansering gör terapeuten anspråk på att behandla patienten genom att påverka ”energifältet” runt patientens kropp eller huvud.

Det saknas vetenskapligt stöd för aura

Något vetenskapligt stöd för existensen av auror finns det inte.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.