kryptozoologi-loch-ness
Denna mest kända bild föreställande Loch Ness-sjöodjuret har visats vara ett falsarium. Utövare av kryptozoologi ignorerar dock detta och fortsätter söka.

Kryptozoologi, läran om okända djur. Att söka efter okända djur är i sig inte pseudovetenskapligt. Det upptäcks ständigt nya arter, och även om det är extremt sällsynt att det rör sig om större djur verifierades existensen av en sorts vildoxe i Vietnam så sent som 1992.

Kryptozoologi är ofta centrerad kring bluffar

Kryptozoologisk verksamhet tenderar dock påfallande ofta att vara centrerad kring apokryfiska existenser som Yeti, Loch Ness-odjuret, Bigfoot och även Storsjöodjuret; kort sagt områden där inslagen av pseudovetenskap eller åtminstone bluff är betydande. En person som kan sägas ligga bakom mycket av de senaste decenniernas vurm för kryptozoologi är fransmannen Bernard Heuvelmans (1916-2001), vars klassiska bok Sur la piste des bêtes ignoréesutkom 1955 och har översatts till många språk (dock ej svenska). Heuvelmans myntade begreppet kryptozoologi.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning