Detta är VoFs kontaktlista med skeptiker uppdelade på specialintressen.

Alternativmedicin Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Antroposofi, ockultism
  och spiritism (andar)
Per Johan Råsmark per.johan@rasmark.com 0705-778158
Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se 08-7909564
Antroposofisk medicin Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Astrologi Jan Wallin jan.wallin.orebro.telia.se 0703-877888
Marie Rådbo marie.radbo@psysics.gu.se 0709-314431
Astronomi Marie Rådbo marie.radbo@psysics.gu.se 0709-314431
Barnmedicin Mats Reimer reimer@telia.com 0703-240430
Biodynamisk odling Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Evolution och skapelsetro
  (kreationism)
Eva Daskalaki eva.daskalaki@vof.se
Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Folkhälsa Gunilla Burell gunilla.burell@pubcare.uu.se 0706-319100
Kvasipsykologi och
  oseriösa terapeuter/coacher
Dan Katz dan.katz@katzkbt.se 0708-360883
Kärnfysik och kärnkraft Stephan Pomp stephan.pomp@physics.uu.se 018-471 6850
Mediummetoder och cold reading Per Johan Råsmark per.johan@rasmark.com 0705-778158
New Age, kristaller och auror Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se 08-7909564
Parapsykologi Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Psykologi och evidensbaserad
  psykologisk behandling
Dan Katz dan.katz@katzkbt.se 0708-360883
Spöken och övernaturliga väsen Dan Larhammar dan.larhammar@vof.se 0706-349214
Strålning och radioaktivitet Stephan Pomp stephan.pomp@physics.uu.se 018-471 6850
Vetenskapsfilosofi och
  pseudovetenskap
Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se 08-7909564
Vetenskap och Folkbildning