Kontaktlista

Detta är VoFs kontaktlista med skeptiker uppdelade på specialintressen.

Alternativmedicin Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Antroposofi, ockultism och spiritism (andar) Per Johan Råsmark per.johan@rasmark.com
0705-778158
Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se
08-7909564
Antroposofisk medicin Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Astrologi Jan Wallin jan.wallin.orebro.telia.se
0703-877888
Marie Rådbo marie.radbo@psysics.gu.se
0709-314431
Astronomi Marie Rådbo marie.radbo@psysics.gu.se
0709-314431
Barnmedicin Mats Reimer reimer@telia.com
0703-240430
Biodynamisk odling Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Evolution och skapelsetro (kreationism) Eva Daskalaki eva.daskalaki@vof.se
Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Folkhälsa Gunilla Burell gunilla.burell@pubcare.uu.se
0706-319100
Kvasipsykologi och oseriösa terapeuter/coacher Dan Katz dan.katz@katzkbt.se
0708-360883
Kärnfysik och kärnkraft Stephan Pomp stephan.pomp@physics.uu.se
018-471 6850.
Mediummetoder och cold reading Per Johan Råsmark per.johan@rasmark.com
0705-778158
New Age, kristaller och auror Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se
08-7909564
Parapsykologi Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Psykologi och evidensbaserad psykologisk behandling Dan Katz dan.katz@katzkbt.se
0708-360883
Spöken och övernaturliga väsen Dan Larhammar dan.larhammar@neuro.uu.se
0706-349214
Strålning och radioaktivitet Stephan Pomp stephan.pomp@physics.uu.se
018-471 6850.
Vetenskapsfilosofi och pseudovetenskap Sven Ove Hansson sven-ove.hansson@vof.se
08-7909564