Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.
Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2800 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


VoFs årsmöte flyttat till 30 maj

På grund av den pågående covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att flytta föreningens årsmöte till den 30 maj.

Att genomföra årsmötet den 18 april i Uppsala under nuvarande förhållanden och i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer bedöms inte vara möjligt.

Enligt föreningens stadgar måste ordinarie årsmöte genomföras senast i maj och därmed planerar vi att försöka genomföra årsmötet den 30 maj. Eftersom det i dagsläget är oklart hur situationen kommer att utvecklas, kommer styrelsen att övervaka situationen och ta ett beslut senast i början av maj om mötet kan genomföras som vanligt eller via någon form av videolösning online. Styrelsen har påbörjat arbetet med att utvärdera olika alternativ för ett sådant möte.

En formell kallelse kommer i enlighet med stadgarna att skickas ut senast två veckor innan mötet, tillsammans med eventuella online-instruktioner.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till lokalavdelningen VoF Uppsala som redan har lagt ner mycket arbete på att förbereda vad som skulle ha blivit en intressant och trevlig helg i Uppsala den 18:e april. Styrelsen vill ta tillfället i akt att beklaga att mötet inte blir av på det sätt som ursprungligen var tänkt. Om ett fysiskt möte blir av, ser vi fram emot att få uttrycka vår tacksamhet på plats och få träffa alla engagerade medlemmar. Vi beklagar utvecklingen och ser fram emot ett givande möte oavsett form. Ta hand om varandra där ute i landet, tvätta händerna och var skeptiska!

För styrelsen,

Pontus Böckman

Frågor angående ovanstående kan skickas till info@vof.se

Tidigare inlägg

VoF Göteborg har haft årsmöte

Idag den 21 mars har VoF Göteborg haft sitt årsmöte. Glädjande nog kunde vi träffas fysiskt på Botan i Göteborg och de medlemmar som inte hade möjlighet att ta sig till mötet deltog via Facebook Messenger. Den nya styrelsen består av Karin Noomi Karlsson som...

Årets folkbildare och förvillare 2019

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 33:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare. Christian Dahlström är Årets folkbildare 2019 Christian Dahlström, podcastare, frilansskribent och författare, tilldelas utmärkelsen för sin enträgna och...

Bor du i Umeå? VoF Umeå är nu igång med verksamhet

Föreningen Vetenskap och Folkbildning i Umeå samarbetar med ABF och inbjuder till kostnadsfria öppna seminarier (man behöver inte vara medlem) om aktuella teman med efterföljande frågestund och diskussion. Plats: ABF, Rådhusesplanaden 16, 903 28 Umeå (mittemot...

VoF – Remissvar SOU 2019:15/SOU 2019:28

Under 2019 har Föreningen Vetenskap och Folkbildning fått förtroendet att fungera som remissinstans inför ny lagstiftning rörande ”Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog” (SOU 2019:15) och ”Komplementär och...

Med Bokmässan 2019 i backspegeln

VoF Göteborg kan såhär i svallvågorna av årets bokmässa konstatera att Bokmässan 2019 blev en succé. Montern hade en strid ström av besökare, föreningen kunde räkna hem 28 nya medlemmar som tecknade sitt medlemskap direkt i montern, lådan med senaste numret av...

Arkiv