Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.
Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2800 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Årets folkbildare och förvillare 2018

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 32:a året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Fråga Lund är Årets folkbildare 2018

Programmet tilldelas utmärkelsen för att med hjälp av forskare och andra experter inom olika ämnesområden på ett lättillgängligt sätt besvara tittarfrågor kring forskning och vetenskap. 

Fråga Lund fångar upp många tittare i alla åldrar som kanske inte annars hade intresserat sig för vetenskap och forskning. Genom sitt format med en blandning av fakta och lekfullhet lockar man en annan – och betydligt större – publik än de rent faktabaserade vetenskapsprogram som också finns i public service-utbudet. Allmänheten får tack vare Fråga Lund möjlighet att ta del av aktuell forskning utan att själva vara på expertnivå. 

För detta erhåller Fråga Lund Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2018 och en prissumma på 30 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Vi ser mycket positivt på att  Fråga Lund  lyckats med att presentera seriös  forskning på ett korrekt, men ändå mycket underhållande sätt.

Läs hela motiveringen.

Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018.

Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar.

Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet. Detta har bidragit till en försäljning av hundratusentals böcker till intet ont anande läsare. Därtill kommer hans föreläsningar och uppföljande böcker i Omgiven av-serien, som felaktigt har marknadsförts som vederhäftiga. En psykologiintresserad allmänhet har därigenom vilseletts att tro på befängda sätt att förstå sina egna och andras beteenden. 

Spridningen av Eriksons ”läror” har också skapat en jordmån för mindre nogräknade aktörer att sälja in helt ovetenskapliga personlighetstest av liknande typ till ett stort antal företag och organisationer. Psykologer har under året med bestörtning fått rapporter om att personal runt om i landet utsatts för test baserade på de villoläror Erikson sprider. Dessa test har sedan fått ligga till grund till ofta livsavgörande beslut genom personalpolitik och viktiga rekryteringar. 

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Erikson och hans ”Omgiven av”-böcker innehåller alla de klassiska beståndsdelarna i pseudovetenskapliga irrläror: En förespråkare som grovt överdriver sin egen kompetens, att vetenskaplighet hävdas utan grund och att ekonomiska intressen profiterar på allmänhetens godtrogenhet.

Läs hela motiveringen.

Tidigare inlägg

Nyårshälsning och tack från styrelsen

Ännu ett år tillända och ett nytt tar vid! Pseudovetenskap, villfarelser och faktaresistens är fenomen som fortsatt engagerar och motiverar våra medlemmar. Även om tiderna förändras och olika områden kommer och går är grundbehovet detsamma: att försöka förse vår...

”Omgiven av idioti”

Det är många som är intresserade av Thomas Eriksons bok ”Omgiven av idioter” och den går åt som smör i solsken, men det är fortfarande inte riktigt lika spritt och känt vad det är för en filur som står bakom boken. Vetenskap och Folkbildning bjöd in...

Dags för bokmässa i Göteborg

Varmt välkomna att besöka Vetenskap och Folkbildning på årets bokmässa i Göteborg! Vi finns i monter D04:33 under hela mässan och här kan du köpa böcker och t-shirts, tjôta med andra VoFfare och lyssna på en hel del folkbildande föreläsningar och samtal. Det kompletta...

Arkiv