Styrelsen nedan utsågs på årsmötet 11 maj 2024 och kan nås via riksstyrelsen@vof.se.
 

Ordförande
ordforande@vof.se
Lina Tebbla
lina.tebbla@vof.se
Malmö. Född 1981. M.Sc. Jobbar på Wieslab Diagnostic Services och innehar den smidiga titeln Global Technology Manager Diagnostic Services. Älskar att läsa publikationer om neuroimmunologi, neurologi och autoimmunitet, diskutera immunförsvaret, lösa problem på labbet och dricka stora mängder kaffe. Trivs bra i Norrbottens inland och umgås gärna vid elden eller med renar. Ledamot i VoF Skåne och mamma till två gulliganer.
Vice ordförande Dan Katz
dan.katz@vof.se
Stockholm. Född 1955. Leg. psykolog, psykoterapeut och universitetsutbildad terapihandledare. Har också en amerikansk musikskoleexamen. Författare till den populärpsykologiska boken Ödlan i huvudet. Ledamot i VoF:s riksstyrelse sedan 2015 samt ingår i Folkvettredaktionen. Förekommer ibland i massmedia som psykologisk expert. Spelar gitarr och tennis på fritiden samt försöker uppfostra mellanpudeln Midas.
Kassör
kassor@vof.se
webmaster@vof.se
Pontus Böckman
pontus.bockman@vof.se
Malmö. Född 1964, civilekonom. Medgrundare av VoF Skåne samt co-host i den engelskspråkiga podcasten theESP (the European Skeptic Podcast). Ledamot i ECSO, the European Council of Skeptical Organisations. Var riksstyrelsens ordförande 2018-2023 samt sitter i VoF Skånes styrelse.
Sekreterare
Ledamot
Amalia Juneström
amalia.junestrom@vof.se
Uppsala. Född 1979. Bibliotekarie och disputerad i biblioteks- och informationsvetenskap. Forskningsintresse om hur dagsaktuella utmaningar som hat och hot på nätet och spridning av desinformation förändrat vårt medielandskap och gett upphov till nya arbetssätt inom journalistiken. Arbetar som vikarierande universitetslektor vid Uppsala universitet.
Ledamot Cecilia Baldén-Lembke
cecilia.balden-lembke@vof.se
Lund. Född 1975. Har huvudsakligen studerat och arbetat med
statistik samt databaser på bibliotek. Glidit in mer och mer på matematikstudier också. Har under åren haft stor engagemang i att ta reda på vilka modeller och förklaringar som fungerar bäst för att vägleda oss i verkligheten. Ledamot i VoF Skåne. Säger ja till jazzfusion och blues.
Ledamot Tomas Furmark
tomas.furmark@vof.se
Uppsala. Professor vid Institutionen för psykologi; Avdelningen för Emotionspsykologi. (mer info kommer)
Ledamot Mikael Hedeland
mikael.hedeland@vof.se
Uppsala. Född 1973. Professor i analytisk farmaceutisk kemi vid Uppsala universitet. Forskar främst inom dopningskontroll, läkemedel i miljön och metabolomik. Är sedan 2022 ordförande för VoF Uppsala.
Ledamot Lotten Kalenius
lotten.kalenius@vof.se
Stockholm. Född 1988. Uppvuxen i Norrköping omgiven av reptiler och amfibier. Digital nomad med huvudstaden som hemmabas. Har en fil. kand. i kulturvetenskap och arbetslivserfarenhet från offentlig kultursektor. Driver egen konsultfirma. Är vice webmaster, ingår i Folkvettredaktionen samt har gjort en del översättningsarbeten, bland annat Handbok i debunkning 2020.
Ledamot Dan Larhammar
dan.larhammar@vof.se
Uppsala. Född 1956. Professor i molekylär cellbiologi vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Forskar inom neurobiologi, farmakologi och evolution. Medlem i VoF sedan 1992. Tidigare ledamot i styrelsen 1997-2018, ordförande 1998-2004. Medgrundare av Uppsalas lokalavdelning 2010 och ledamot i dess styrelse. Specialintressen: alternativmedicin, vaccinmotstånd, parapsykologi och kreationism.
Ledamot Staffan Lückander
staffan.luckander@vof.se
Varberg. Född 1969. Legitimerad sjuksköterska och arbetar med informationssystem, hälsoinformatik och e-hälsa inom Region Halland. Han producerar även elektronisk musik under namnet Product-X. Redaktör för VoF:s Youtube-kanal, vice ordförande för VoF Göteborg samt VoF:s Bokmässegeneral.
Ledamot Per Johan Råsmark
per-johan.rasmark@vof.se
Uppsala. Född 1975. Sedan 2004 fil.dr i fysikalisk kemi, men är för de flesta mer känd som mentalist och trollkarl. Genom sina kunskaper i hur man manipulerar människors tankar, upplevelser och minnen har Per Johan genom åren underhållit och förundrat människor i diverse olika sammanhang, såsom föreställningar, på TV och i VoF:s monter på Bokmässan. Ledamot i VoF Uppsalas styrelse.
Ledamot Wolfgang Schröder
wolfgang.schroder@vof.se
Umeå. Född 1958. Smålänning som sedan 2002 bor i Umeå. Professor i biokemi som forskar på proteiner involverade i fotosyntesen och har dessutom varit studierektor vid Kemiska Institutionen. Speciellt intresserad av frågor som rör Eko trender och GMO. På fritiden geocachar Wolfgang eller fixar med sitt Tanganyika-akvarium.
Ledamot Linda Strand Lundberg
linda.strand-lundberg@vof.se
Karlstad. Född 1976. Utbildning/examen i statsvetenskap, vilken genom åren har kompletterats med allehanda intressanta kurser i olika ämnesområden på svenska lärosäten. Sedan många år är hon verksam inom universitets- och högskolevärlden, för tillfället som utbildningshandläggare på Karlstads universitet. Tidigare ledamot i styrelsen 2013-2018, varav 2014-2017 som ordförande.
Ledamot Anna Wallman
anna.wallman@vof.se
Göteborg. Född 1975. Lärare i matematik, NO-ämnen och teknik i grundskolan, sekreterare i Masthugget Majornas scoutkår och ledamot i VoF Göteborgs styrelse. Sjunger i kör och löser korsord, dock inte samtidigt.

 

Vetenskap och Folkbildning