Styrelsen kan nås via riksstyrelsen@vof.se.

Ordförande
ordforande@vof.se
Pontus Böckman
pontus.bockman@vof.se
Malmö. Född 1964. Civilekonom. Ledamot i VoF Skåne samt co-host i den engelskspråkiga podcasten theESP (the European Skeptic Podcast). Ledamot i ECSO, the European Council of Skeptical Organisations
Vice ordförande Lina Tebbla
lina.tebbla@vof.se
Malmö. Född 1981. Master i Biomedicin med inriktning immunologi. Jobbar som biomedicinare på Wieslab inom diagnostikavdelningen med att analysera prover från hela världen för att ge understöd åt diagnosticeringsprocessen för läkare. Ordförande i VoF Skåne.
Kassör
kassor@vof.se
Staffan Lückander
staffan.luckander@vof.se
Varberg. Född 1969. Legitimerad sjuksköterska och arbetar med informationssystem, hälsoinformatik och e-hälsa inom Region Halland. Han producerar även elektronisk musik. Ordförande i VoF Göteborg.
Sekreterare Lotten Kalenius
lotten.kalenius@vof.se
Stockholm. Född 1988. Fil.kand. i kulturvetenskap med inriktning mot filmvetenskap. Lotten jobbade länge som chefssekreterare och koordinator på Stockholms stads kulturförvaltning, men är fortsatt sekreterare för VoF:s riksstyrelse. Numera driver hon konsultfirma inom fintech och spel. Lotten har översatt ett antal handböcker och vetenskapliga texter, för VoF:s räkning bland annat Handbok i debunkning 2020.
Webmaster
webmaster@vof.se
Adrian Lozano
adrian.lozano@vof.se
Stockholm. Född 1970. Adrian arbetar som teknikchef, men har ett förflutet som bl.a.gymnasielärare och föreläsare. Administratör i VoFs Facebookgrupp och aktiv i VoF Stockholm
Ledamot Dan Katz
dan.katz@vof.se
Stockholm. Född 1955. Legitimerad psykolog och psykoterapeut.
Ledamot Wolfgang Schröder
wolfgang.schroder@vof.se
Smålänning som sedan 2002 bor i Umeå. Född 1958. Professor i Biokemi, som forskar på proteiner involverade i fotosyntesen dessutom just nu studierektor vid Kemiska Institutionen. Speciellt intresserad av frågor som rör Eko trender och GMO. På fritiden geocachar Wolfgang eller fixar med sitt Tanganyika-akvarium.
Ledamot Per Johan Råsmark
per-johan.rasmark@vof.se
Uppsala. Född 1975. Sedan 2004 fil.dr i fysikalisk kemi, men är för de flesta mer känd som mentalist och trollkarl. Genom sina kunskaper i hur man manipulerar människors tankar, upplevelser och minnen har Per Johan genom åren underhållit och förundrat människor i diverse olika sammanhang, såsom föreställningar, på TV och i VoFs monter på Bokmässan.
Ledamot Kristina Almby
kristina.almby@vof.se
Uppsala. Född 1985. Efter en fil.kand. i engelska hamnade hon på avvägar och blev läkare. Idag ägnar hon sig åt forskar-AT vid Akademiska sjukhuset, med fokus på hormonella förändringar vid överviktskirurgi. Kristina balkongodlar tomater och förkovrar sig helst via pratradio. Vid sidan av detta är Kristina också en högt uppskattad moderator i VoFs Facebookgrupp.

Du kan också nå styrelsen via kontaktformuläret nedan:

    Vetenskap och Folkbildning