Styrelsen kan nås via riksstyrelsen@vof.se.


Ordförande
ordforande@vof.se
webmaster@vof.se
Pontus Böckman
pontus.bockman@vof.se
Malmö. Född 1964. Civilekonom. Ledamot i VoF Skåne samt co-host i den engelskspråkiga podcasten theESP (the European Skeptic Podcast). Ledamot i ECSO, the European Council of Skeptical Organisations
Vice ordförande Lina Tebbla
lina.tebbla@vof.se
Malmö. Född 1981. Master i Biomedicin med inriktning immunologi. Jobbar som biomedicinare på Wieslab inom diagnostikavdelningen med att analysera prover från hela världen för att ge understöd åt diagnosticeringsprocessen för läkare. Ordförande i VoF Skåne.
Sekreterare Lotten Kalenius
lotten.kalenius@vof.se
Stockholm. Född 1988. Lotten har en filosofie kandidatexamen i kulturvetenskap med fördjupning i filmvetenskap. Hon har en lång erfarenhet inom offentlig kultursektor och är VoF:s riksstyrelsesekreterare. Numera driver hon konsultfirma inom fintech och spel. Lotten har översatt ett antal handböcker och vetenskapliga texter, för VoF:s räkning bland annat Handbok i debunkning 2020.
Kassör
kassor@vof.se
Staffan Lückander
staffan.luckander@vof.se
Varberg. Född 1969. Legitimerad sjuksköterska och arbetar med informationssystem, hälsoinformatik och e-hälsa inom Region Halland. Han producerar även elektronisk musik. Redaktör för VoF:s Youtube-kanal samt ledamot i VoF Göteborg.
Ledamot Kristina Almby
kristina.almby@vof.se
Uppsala. Född 1985. Efter en fil.kand. i engelska hamnade hon på avvägar och blev läkare. Idag ägnar hon sig åt forskar-AT vid Akademiska sjukhuset, med fokus på hormonella förändringar vid överviktskirurgi. Kristina balkongodlar tomater och förkovrar sig helst via pratradio. Vid sidan av detta är Kristina också en högt uppskattad moderator i VoFs Facebookgrupp.
Ledamot Cecilia Baldén-Lembke
cecilia.balden-lembke@vof.se
Ledamot Dan Katz
dan.katz@vof.se
Stockholm. Född 1955. Legitimerad psykolog och psykoterapeut.
Ledamot Dan Larhammar
dan.larhammar@vof.se
Uppsala. Född 1956. Professor i molekylär cellbiologi vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Forskar inom neurobiologi, farmakologi och evolution. Medlem i VoF sedan 1992. Tidigare ledamot i styrelsen 1997-2018, ordförande 1998-2004. Medgrundare av Uppsalas lokalavdelning 2010 och ledamot i dess styrelse. Specialintressen: alternativmedicin, parapsykologi och kreationism.
Ledamot Per Johan Råsmark
per-johan.rasmark@vof.se
Uppsala. Född 1975. Sedan 2004 fil.dr i fysikalisk kemi, men är för de flesta mer känd som mentalist och trollkarl. Genom sina kunskaper i hur man manipulerar människors tankar, upplevelser och minnen har Per Johan genom åren underhållit och förundrat människor i diverse olika sammanhang, såsom föreställningar, på TV och i VoFs monter på Bokmässan.
Ledamot Wolfgang Schröder
wolfgang.schroder@vof.se
Smålänning som sedan 2002 bor i Umeå. Född 1958. Professor i Biokemi som forskar på proteiner involverade i fotosyntesen dessutom just nu studierektor vid Kemiska Institutionen. Speciellt intresserad av frågor som rör Eko trender och GMO. På fritiden geocachar Wolfgang eller fixar med sitt Tanganyika-akvarium.
Ledamot Anna Wallman
anna.wallman@vof.se

Du kan också nå styrelsen via kontaktformuläret nedan:

  Vetenskap och Folkbildning
  Added to cart.

  SHOPPING CART

  ×

  Cart is empty

   Loading...
   Back to cart

   CHECKOUT

   Please complete your shipping and payment details below.

   Shipping & Billing Information

   Payment Information


   OR

   Thanks for your order!

   We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

   Oops, payment failed.

   It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

   Powered by WP Stripe Cart.