post id: 23883
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=23883
 
Skeptisk måndag

Tarotkort

En variant av vanliga spelkort

Tarotkort är i huvudsak bara en alternativ typ av spelkort och de används fortfarande för kortspel på många håll, bland annat i Italien och Frankrike. Från slutet av 1700-talet är det belagt att man också använde korten för att spå med eller att förutsäga framtiden. De flesta tarotkortlekar är baserade på italienska förlagor från 1400-talet men det finns varianter från många länder – Tarok (tyska), Tarrocco / Tarocchi (italienska), Tarot (franska).

”X: Wheel of Fortune”
©Bengt Böckman

78 kort istället för 52

Precis som vanliga spelkort har en tarotkortlek fyra sviter, vanligen kallade svärd, stavar, bägare och mynt, vilka motsvarar våra vanliga spader, klöver, hjärter och ruter. En skillnad är att varje svit har fyra klädda kort istället för tre: kung, dam, knekt och en lakej (eller tjänare).
Dessutom har man en femte svit med 22 st trumfkort, kallade “den stora arkanan” (arcana major). Det är i den stora arkanan som man hittar de symbolladdade korten Döden, Rättvisan och Djävulen med flera. Oftast är den stora arkanan central i för hur man spår och det finns också gott om lekar att köpa som bara innehåller den.

Att spå framtiden

Precis som med alla andra metoder att förutspå framtiden så har det aldrig lyckats att göra det med tarotkort heller, i varje fall inte under kontrollerade former. Förutsägelserna förlitar sig mestadels på vaga Barnum-uttalanden och cold-reading, och förstärks av vår bekräftelsebias. Framför allt det sistnämnda gör att det inte är ovanligt, och till och med förståeligt, att även den som spår tycker sig se att det fungerar. Dessvärre är det hela bara är en illusion, vilket är lätt att visa om man gör kontrollerade tester.

Inget övernaturligt

Att man inte kan spå framtiden med tarotkortlekar hindrar inte att man kan bli fascinerad av dem. De är ofta väldigt vackert och fantasifullt utformade, även om inget övernaturligt händer när man använder dem.

Vidare läsning:
The Canberra Times, 21 juni 1987: Death of the tarot by greed (Don Laycock)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.