post id: 26891
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26891
 
Skeptisk måndag

1023-kampanjen

Deltagare i 1023-kampanjen
Deltagare i 1023-kampanjen i London
Foto: Kelly Haddow1023-kampanjen lanserades av Merseyside Skeptics Society i England för att visa på att homeopati inte fungerar. Den första 1023-demonstrationen organiserades 2010 i städer över hela Storbritannien och upprepades sedan året efter, då med deltagare från alla kontinenter på jorden – inklusive en forskare i Antarktis. Kampanjen koordinerade skeptiker att samtidigt och offentligt “överdosera” på homeopatiska piller. Dagspressen bjöds in för demonstrationen.

Inte så farligt som det kan låta

Trots att homeopati årligen omsätter miljarder runt om i världen så innehåller homeopatiska preparat i “styrkor” över 12C (eller 24X) inget verksamt ämne alls. Homeopatiska preparat framställs efter principen “lika botar lika”. Ett ämne som orsakar ett symtom anses kunna bota en sjukdom som ger samma symtom om det späds ut tillräckligt mycket. Ett exempel på den “logiken” är att löksaft, som ju får ögonen att tåras, används som grund för att behandla allergier som ger liknande symptom. Andra exempel är att kaffe har påståtts kunna bota sömnlöshet och att fragment av Berlin-muren skulle vara verksamt mot klaustrofobi om det intas i homeopatisk form. En viktig detalj är att ju kraftigare utspädning desto större styrka anses medlet ha.

There’s nothing in it

Kampanjen tog namnet 1023 från att det kemiskt finns en gräns för hur mycket man (statistiskt) kan späda ut någonting utan att förlora det ursprungliga ämnet helt och hållet. Den gränsen, som är relaterad till Avogadros konstant (6,023 x 1023), motsvarar homeopatiska styrkor på 12C eller mer. Det är väldigt vanligt att homeopatiska preparat har högre, ofta betydligt högre, utspädning än så. I praktiken pratar vi om rena sockerpiller. Kampanjens motto var därför “There’s nothing in it”, i den dubbla betydelsen att preparaten inte innehåller något av det “verksamma” ämnet och att det inte heller ligger någonting i homeopati som behandlingsform.

Försvar av homeopati

Avogadros konstant var inte upptäckt eller förstådd på 1700-talet när homeopati hittades på. Moderna förespråkare av homeopati kommer runt problemet med Avogadros konstant genom att hävda att den vätska som används (ofta vatten) “potentieras” i utspädnings­processen. Man hävdar vidare att “vibrationer” av ämnet finns kvar i vattnet som på så vis “minns” vad som en gång varit i det. Ingen känd naturlag förklarar hur det skulle kunna fungera och ingen har kunnat påvisa att så är fallet. Tvärtom finns det ingen, inte ens homeopater, som under kontrollerade former har kunnat skilja ett homeopatiskt piller från ett annat (förutsatt att styrkan är över 12C). Trots detta har många kliniska studier undersökt om homeopati fungerar hos patienter. Om man ser till väl genomförda och objektiva studier måste svaret vara ett rungande nej.

Fuglesang och PJ Råsmark i Almedalen
Almedalen 2011: Christer Fuglesang (t.v.) ser på när VoF:s PJ Råsmark förklarar vad homeopati är

“Självmordsförsök” av VoF i Almedalen

1023-kampanjen inspirerade Vetenskap och Folkbildning till ett liknande självmordsförsök den 7:e juli 2011, med bland annat astronauten Christer Fuglesang som deltagare. Vi är glada att kunna konstatera att varken Fuglesang eller någon annan deltagare tog någon som helst skada.

Se upp!

För den som vill utföra liknande test måste vi utfärda en varning. En del “homeopatiska” preparat som säljs innehåller i själva verket verksamma ämnen, antingen av slarv vid tillverkningsprocessen eller på grund av att man adderar andra ämnen i strid med den homeopatiska principen. Viss försiktighet måste man alltså iakta innan man bestämmer sig för att, som i 1023-kampanjen, svälja en hel burk med homeopatika.

Länkar:

VoF: Homeopati
The Skeptic (UK): Sceptical suicide attempt, nationwide
Sveriges Radio: Fuglesang överlevde självmordsförsök
Wikipedia: Avogadros tal
VoF: Den stora homeopati-skandalen
Folkvett nr 2011-3: Självdestruktiv homeopatidemonstration

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “1023-kampanjen

 1. Intressant, men jag är skeptisk mot argumentation typ “självmodsförsöket”- Inte bra.
  det är lite som han som i TV drack ett glas hormoslyr för att visa att det inte var farligt.
  Bara dumt.
  Man bör enbart ägna sig åt evidensbaserad argumentation tycker jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning