post id: 29970
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=29970
 
Skeptisk måndag

Illuminati / New World Order

Det allseende ögat
“Det allseende ögat” (här på en amerikansk dollar-sedel) anses av somliga skvallra om att Illuminati i hemlighet kontrollerar världen
Bild: Public domain


Beteckningen Illuminati (“de upplysta”) har använts om flera mer eller mindre verkliga organisationer över tiden. Ytterst sägs de härröra från den ursprungliga (och väl dokumenterade) Illuminatiorden som stiftades av Adam Weishaupt i Bayern 1776. Mystiken kring dessa har givit upphov till en mängd myter och även gjort avtryck i populärkulturen.

Den ursprungliga Illuminatiorden

Som en reaktion på Jesuitordens stora akademiska inflytande, och efter att han inte fick gehör för sina idéer hos Frimurarorden, så bestämde sig Adam Weishaupt att starta ett eget hemlig sällskap. Syftet var att sprida upplysningstidens idéer och motverka det kyrkliga inflytandet på utbildning och på universiteten. Han samlade ett antal likasinnade, och med stor inspiration från Frimurarorden lät han skapa sin organisations regler och ceremonier. Frimurarorden utgjorde också en viktig rekryteringskälla för medlemmar till den nya organisationen.

Adam Weishaupt
Adam Weishaupt, Illuminatis grundare
Bild: Public domain

Under en tioårsperiod växte Illuminatiorden till någonstans runt ett tusental personer (allt mellan 650 och 2 000 har uppgivits). Man lyckades i hemlighet placera flera medlemmar på inflytelserika poster i viktiga institutioner. Interna slitningar och svårigheter med att hålla verksamheten hemlig gjorde det dock svårt att hantera verksamheten.

När uppgifter om Illuminati började komma ut blev Kurfursten av Bayern, Karl Theodor, alarmerad av det inflytande de verkade ha fått. 1785 förbjöd han därför samtliga hemliga sällskap i landet, inklusive Illuminatiorden. Efter undersökningar och diverse husrannsakningar fann myndigheterna en mängd uppgifter om Illuminatis medlemmar, stadgar och verksamhet. Weishaupt tvingades gå i exil och orden upplöstes.

New World Order

Ambigram av Illuminati
Ett så kallat ambigram av ordet “Illuminati”

Redan kring 1797 och 1798 började konspirationsteorier dyka upp om att Illuminati hade överlevt och bland annat i hemlighet var en av krafterna bakom den Franska revolutionen. Illuminati anklagades för ha medlemmar som subversivt arbetade för att iscensätta en revolutionär våg i Europa och resten av världen. Syftet skulle vara att sprida upplysningens mest radikala idéer och rörelser, såsom antiklerikalism, antimonarkism och antipatriarkalism. Man ansågs vara ute efter att skapa en rationalistisk kult.

Under 1800-talet utgjorde rädslan för Illuminati-konspirationen en verklig oro bland den europeiska överklassen. Senare under 1900-talets mellankrigstid populariserade myten om en Illuminati-konspiration av fascistiska propagandister. Nu hävdade man också att Illuminati var ett sällskap som i hemlighet tjänade judiska syften. Den fabricerade texten Sion vises protokoll associerades med den här vinklingen. Judarna påstods stödja både finanskapitalismen och den sovjetiska kommunismen för att dela upp och styra världen. Ytterst var målet att skapa en ny världsordning, en “New World Order”.

Under resten av 1900-talet har Illuminati-myten främst varit ett amerikanskt fenomen, men sedan mitten av 1990-talet har den även blivit vanligare i övriga världen. Vissa (däribland den brittiske spridaren av allsköns nonsens, David Icke) har knutit ihop Illuminati med påståendet att världen i hemlighet egentligen styrs av ödlor från yttre rymden. Ödlor som, av oklar anledning, också är en del av den världsomspännande judiska konspirationen…

Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

One response to “Illuminati / New World Order

 1. Tack för allsköns läsvärdheter som icke medlem i det nyare VoF.
  Men det verkar som att VoF återutger äldre skrifter från Folkvett.
  Och att inget hemskt har hänt som har väckt upp VoF.
  Varför inte granska Claes Swans associering med UFO.:s ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning