Argumentum ad ignorantiam (okunnighetsargumentet) är ett logiskt felslut grundat på irrelevans. Det sker när någon hävdar att något är sant enbart för att det inte har bevisats vara falskt, eller att något är falskt enbart för att det inte bevisats vara sant. Ett påståendes sanning eller oriktighet beror på stödjande eller vederläggande evidens för påståendet, inte på bristen på stöd för ett stridande eller motsägande påstående. (Stridandepåståenden kan inte bägge vara sanna men bägge kan vara falska, till skillnad från motsägande påståenden. “Andersson var i Göteborg vid tiden för rånet” och “Andersson var inte i Göteborg vid tiden för rånet” är motsägande. Ett påstående bevisas dock vara sant om dess motsats bevisas vara falskt, och vice versa.)

Det faktum att det inte kan bevisas att universum inte skapats av en intelligent skapare bevisar inte att så har skett. Inte heller visar det faktum att det inte kan bevisas att universum skapats av en intelligent skapare att så inte skett.

Okunnighetsargumentet verkar mer lockande när det kan spela på önsketänkande. Exempelvis kan människor som vill tro på odödlighet vara mer benägna att tänka sig att bristen på bevis för stridande påståenden på något sätt är relevant som stöd för den tron.

Att använda sig av detta felslut är en taktik som ibland används för att avfärda människor som inte kan motbevisa ditt påstående. När till exempel nyhetsankaret för CBS Dan Rather blev ifrågasatt om äktheten hos de dokument som tydde på att George W. Bush inte hade fullföljt sin värnplikt i nationalgardet på ett hedervärt sätt, blev han anklagad för att ha använt förfalskade dokument för att vanhedra presidenten. Rather kunde inte bevisa att dokumenten inte var förfalskningar, men det bevisar inte att de var det. Att argumentera på detta sätt är ett ett typiskt okunnighetsargument. Man kan fortfarande hitta otaliga ställen på internet där skribenterna refererar till de “förfalskade dokumenten”. Dokumenten bevisades aldrig vara förfalskade. För Bushs försvarare är detta faktum irrelevant.

Vidareläsning

Artiklar / böcker

Bild:Us.png Browne, M. Neil & Stuart M. Keeley. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking (Prentice Hall, 1997)
Bild:Us.png Carroll, Robert Todd. Becoming a Critical Thinker – A Guide for the New Millennium (Boston: Pearson Custom Publishing, 2000)
Bild:Us.png Damer. T. Edward. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments 4th edition (Wadsworth Pub Co, 2001)
Bild:Us.png Kahane, Howard. Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason in Everyday Life, 8th edition (Wadsworth, 1997)
Bild:Us.png Moore, Brooke Noel. Critical Thinking (Mayfield Publishing Company, 2000)

Mer information

Bild:Us.png Wikipedia
Vetenskap och Folkbildning