traditionell-kinesisk-medicin-tkm
Diverse torkade växt- och djurdelar avsedda för användning inom traditionell kinesisk medicin.

Traditionell kinesisk medicin, TCM, är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer, som har sina rötter i Kina men används i stora delar av Östasien. Den behandling som slagit störst i västvärlden är akupunktur.

Traditionell kinesisk medicin saknar vetenskaplig grund

Den akupunktur som idag används bland annat i svensk sjukvård glider dock ständigt längre ifrån den traditionella kinesiska läran. Den kinesiska akupunkturen bygger på den österländska medicinens övertygelse om att kroppen har 24 meridianer som går som ledningar genom kroppen. I dessa sägs en särskild energi, Qi, flyta. Akupunkturnålarna ska sättas utefter dessa meridianer, vars existens inte gått att påvisa vetenskapligt.

En annan utgångspunkt i TCM som saknar vetenskapligt stöd är att sjukdom och ohälsa beror på obalans mellan yin och yang i kroppen.

TCM försvaras ofta med argumentet om att det bygger på uråldrig kunskap, och att det därför måste vara något i det som fungerar. Om en behandling fungerar eller inte går dock inte att bedöma utifrån hur länge man använt metoden, utan genom att undersöka hur bra den fungerar. Till det bör man använda vetenskaplig metod.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.